Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:267

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-03-2016
Datum publicatie
28-04-2016
Zaaknummer
70 van 2016, P-2015/14553
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

strafzaak Aruba. Veroordeling voor gewapende overval met geweld op een casino. Drie mannen plegen een overval op een casino waar ze de medewerkers met tie-wraps hebben vastgebonden.

straf: 5 jaren gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1989 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 februari 2016. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. D.G. Illes.

De officier van justitie, mr. A. Erades, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het tenlastegelegde te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd.

De benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], vertegenwoordigd door zijn gemachtigde mr. M.A. Kock, hebben ter terechtzitting een vordering tot schadevergoeding ingediend.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij, op of omstreeks 26 oktober 2015 in Aruba,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld en/of mobiele telefoons en/of sieraden en/of horloges en/of portemonnees en/of sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

-welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde personen,

-gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

-welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat, hij verdachte, en/of een van zijn mededaders:

-een vuurwapen op voornoemde personen heeft gericht en/of

-voornoemde personen heeft vastgebonden, en/of

-[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] met een vuurwapen tegen zijn/hun hoofd heeft geslagen, en/of

-[slachtoffer 3] in/tegen zijn gezicht heeft geslagen, en/of

-[slachtoffer 1] tegen zijn rug heeft geschopt, en/of

-twee vingers in de ogen van [slachtoffer 1] heeft gestopt, en/of

-heeft gezegd dat wanneer de politie bij het casino zou komen voordat ze het geld van het casino zouden krijgen, hij iedereen zou vermoorden, en/of

-heeft gezegd dat hij benen zou gaan uitzagen;

Artikel 2:291 lid 1 en lid 2 juncto artikel 1:123 lid 1 onder a wetboek van strafrecht

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat hij, op of omstreeks 26 oktober 2015 in Aruba,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld en/of mobiele telefoons en/of sieraden en/of horloges en/of portemonnees en/of sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

-welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde personen,

-gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

-welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat, hij verdachte, en/of een van zijn mededaders:

-een vuurwapen op voornoemde personen heeft gericht en/of

-voornoemde personen heeft vastgebonden, en/of

-[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] met een vuurwapen tegen zijn/hun hoofd heeft geslagen, en/of

-[slachtoffer 3] in/tegen zijn gezicht heeft geslagen, en/of

-[slachtoffer 1] tegen zijn rug heeft geschopt, en/of

-twee vingers in de ogen van [slachtoffer 1] heeft gestopt, en/of

-heeft gezegd dat wanneer de politie bij het casino zou komen voordat ze het geld van het casino zouden krijgen, hij iedereen zou vermoorden, en/of

-heeft gezegd dat hij benen zou gaan uitzagen;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden en gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 lid 1 en lid 2 juncto artikel 2:289 aanhef onder a van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte en zijn mededaders hebben uit louter financieel gewin een zeer gewelddadige gewapende overval gepleegd die de rechtsorde ernstig heeft geschokt en gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving heeft veroorzaakt. Als schadelijk voor het imago voor Aruba als relatief veilige toeristische bestemming, kunnen zij op termijn ook de economie en welvaart van dit land ondermijnen. Zij hebben een groep casino medewerkers met een vuurwapen bedreigd en vastgebonden en een aantal van hen met het vuurwapen tegen het hoofd geslagen. Verdachte en zijn mededaders hebben de slachtoffers niet alleen financiële schade, maar vooral ook grote angst en leed toegebracht. Slachtoffers van gewapende overvallen zoals de onderhavige lijden vaak langdurig onder de psychische gevolgen van zo’n traumatische gebeurtenis. Het gerecht rekent het verdachte voorts zwaar aan dat hij en zijn medeverdachten de slachtoffers van hun persoonlijke bezittingen hebben beroofd, waaronder een trouwring die een grote emotionele waarde heeft voor het slachtoffer. Gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde is naar het oordeel van het Gerecht een langdurige vrijheidsontnemende straf op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij direct openheid van zaken heeft gegeven en dat hij in Aruba nooit eerder ter zake van enig misdrijf is veroordeeld.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Benadeelde partij(en)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partij [slachtoffer 2] rechtsreeks schade heeft geleden ten gevolge van het door verdachte bewezen verklaarde gepleegde feit. De hoogte van die schade is, gelet op de overgelegde kwitantie, genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van Afl. 927,88.

Tevens is verder uit het onderzoek ter terechtzitting komen vast te staan, dat de benadeelde partij [slachtoffer 1] rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het door verdachte bewezen verklaarde gepleegde feit. De hoogte van die schade is, gelet op de overgelegde kwitanties, genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van $ 297,-- voor het horloge en Afl. 2.536,23 voor de samsung galaxy mobiele telefoon.

De vorderingen van de benadeelde partijen, die in die vorderingen ontvankelijk zijn, zijn in dier voege toewijsbaar.

De verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande dat indien genoemde bedragen geheel of gedeeltelijk door een (van de) medeverdachte(n) is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

schadevergoedingsmaatregel

Ten aanzien van [slachtoffer 1] zal het gerecht, nu de verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht en verdachte voor dat feit zal worden veroordeeld, de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan het Land Aruba van de bedragen van $ 297,-- en Afl. 2.536,23 ten behoeve van die [slachtoffer 1], bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door zestig (60) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Voorts wordt bepaald dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een (van de) medeverdachte(n) aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel is mede gegrond op de artikelen 1:62 en 1:78 juncto 1:58 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

veroordeelt de verdachte op de eis van de benadeelde partij [slachtoffer 2] -hoofdelijk in die zin dat als één (van de) mededader(s) heeft/hebben betaald de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd- om aan deze tegen kwijting te betalen een bedrag van Afl. 927,88 (negenhonderdzevenentwintig florin en achtentachtig cent). De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

veroordeelt de verdachte op de eis van de benadeelde partij [slachtoffer 1] -hoofdelijk in die zin dat als één (van de) mededader(s) heeft/hebben betaald de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd- om aan deze tegen kwijting te betalen een bedrag van US$ 297,-- (tweehonderdzevenennegentig dollar) en een bedrag van Afl. 2.536,23 (tweeduizendvijfhonderdzesendertig florin en drieëntwintig cent). De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan het Land Aruba ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 1] van een bedrag van US$ 297,-- (tweehonderdzevenennegentig dollar) alsmede een bedrag van Afl. 2.536,23 (tweeduizendvijfhonderdzesendertig florin en drieëntwintig cent) bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 60 (zestig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een (van de) mededader(s) aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M.T. Paulides en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 11 maart 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.