Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:250

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
A.R. no. 1966 van 2015
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering ter zake van betaling van huur-Hoofdsom toegewezen-Wettelijke rente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 maart 2016

Behorend bij A.R. no. 1966 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

FUCHS INVESTMENT COMPANY N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Fuchs,

gemachtigde: de advocaat mr. A.D.A.A. Carlo,

tegen:

de openbare rechtspersoon

HET LAND ARUBA,

zetelend in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: mr. I.L. Ras-Orman.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 13 januari 2016 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De bij dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 12 februari 2016. Fuchs is toen verschenen bij mr. V.A.V. Carlo, die occupeerde voor haar gemachtigde, vergezeld van dhr. [naam gemachtigde] (gevolmachtigde van Fuchs). Het Land is ter zitting verschenen bij zijn gemachtigde. Partijen hebben het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.2

Fuchs heeft ter zitting vermindering van eis verzocht onder vermelding van de gronden daartoe. Die eiswijziging, zijnde de intrekking van de gevorderde reinigingskosten ad. Afl. 1.921,88, is toegestaan mede omdat het Land daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht en het overigens daardoor niet in zijn verdedigingsbelangen is geschaad.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Fuchs vordert na eiswijziging dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het Land veroordeelt om aan Fuchs te betalen Afl. 64.051,92, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf 30 mei 2015, kosten rechtens.

2.2

Het Land voert verweer, en concludeert - zo het Gerecht begrijpt - tot afwijzing van het door Fuchs gevorderde ter zake van betaling van huur over de periode vanaf 1 december 2014 tot en met 12 december 2014 en ter zake van vergoeding van schoonmaakkosten. Het Land concludeert verder tot afwijzing van de gevorderde vergoeding van proceskosten althans tot compensatie tussen partijen van die kosten.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Onder verwijzing naar rechtsoverwegingen 2.5 en 2.6 van het tussenvonnis zal het (thans) in hoofdsom gevorderde worden toegewezen. De daarover gevorderde wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan zullen, als zijnde onbestreden, eveneens worden toegewezen.

3.3

De uitkomst van deze procedure brengt met zich dat het Gerecht geen grond ziet voor de door het Land beoogde afwijzing van de door Fuchs gevorderde vergoeding van proceskosten of compensatie tussen partijen van die kosten. Het Land zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld tot betaling van de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Fuchs, tot aan deze uitspraak begroot op (750,-- + 198,72 =) Afl. 948,72 aan verschotten en Afl. 2.200,- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 6, ad Afl. 1.100,-- per punt).

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

- veroordeelt het Land om tegen kwijting aan Fuchs te betalen Afl. 64.051,92, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf 30 mei 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt het Land in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Fuchs, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 948,72 aan verschotten en Afl. 2.200,-- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.