Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:247

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
A.R. 523 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek op artikel 141 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot overlegging voorraadadministratie en/of vergaderingen. Toewijzing verzoek in dit stadium niet opportuun.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 maart 2016

Behorend bij A.R. 523 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het incident tot overlegging van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of voorwerpen (art. 141 Rv) in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ELEKTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ ARUBA N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Elmar,

gemachtigde: de advocaat mr. L.D. Gomez,

tegen:

de naamloze vennootschap

N.V. ARUBAANSE WEGENBOUW MAATSCHAPPIJ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: AWM,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de incidentele conclusie van AWM;

- de conclusie van antwoord in het incident van Elmar.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis in het incident.

2 DE VORDERING

2.1

AWM verzoekt in de onderhavige zaak op voet van artikel 141 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Elmar te bevelen om haar voorraadadministratie (met betrekking tot kabels) over te leggen en (notulen van) bestuursvergaderingen en/of vergaderingen van de raad van commissarissen omtrent de aanschaf van die kabels c.q. met betrekking tot de besluitvorming tot vervanging van kabels.

2.2

AWM grondt het verzoek erop dat uit die stukken kan blijken dat Elmar kabels op voorraad had, mede omdat zij het voornemen had de kabel die bij het graven van een proefgat door een werknemer van AWM is beschadigd binnen afzienbare tijd te vervangen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek van AWM kan van belang zijn voor de begroting van de door Elmar geleden schade.

3.2

In dit stadium van het geding acht het gerecht toewijzing van het verzoek niet opportuun.

3.3

Het gerecht is voorshands van oordeel dat een inlichtingen- en schikkingscomparitie zal kunnen bijdragen aan de beslissing in dit geschil. Doordat de zaak voor vonnis in het incident is gezet hebben partijen zich nog niet kunnen uitlaten over de vraag of zij pleidooi wensen.

3.4

De zaak wordt daarom naar de rol verwezen voor uitlating pleidooiverzoek en opgave verhinderdata voor het geval partijen hun standpunt mondeling willen bepleiten of, als dat niet het geval is, in verband met de te gelasten comparitie.

3.5

Het incidenteel verzoek zal worden afgewezen. Het gemachtigdensalaris wordt begroot op nihil nu de gemachtigde zich in hetzelfde processtuk ook heeft uitgelaten over de door AWM overgelegde productie.

4 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

in het incident:

wijst het verzoek af;

veroordeeld AWM tot vergoeding van de proceskosten die aan de zijde van Elmar worden begroot op nihil aan gemachtigden salaris;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rol van 4 mei 2016 voor uitlating verzoek pleidooi en opgave verhinderdata voor pleidooi dan wel comparitie in de maanden juni, augustus en september 2016 P1 ;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.