Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:242

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
A.R. 2616 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, bedongen kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 16 maart 2016

Behorend bij A.R. 2616 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

A.S.D. ARUBA SUPPLIES AND DISTRIBUTION N.V.,

te Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: A.S.D.,

gemachtigde: de advocaat mr. R.C. Samuels,

tegen:

de naamloze vennootschap

OPTIMUS ENTERPRISES N.V. h.o.d.n. OPTIMUS LAUNDRY,

te Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Optimus Laundry,

gemachtigde: dhr. A. de Jong.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure - waarin geen gelegenheid wordt geboden om te re- en dupliceren - blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend ter griffie op 12 november 2015, met producties;

  • -

    het schrijven van de Jong voornoemd van 5 januari 2016, waarin hij namens Optimus Laundry heeft verzocht om de behandeling van voormelde zaak met 4 weken uit te stellen, welk verzoek is gehonoreerd;

  • -

    de ter rolzitting van 3 februari 2016 tegen Optimus Laundry verleende akte van niet dienen van antwoord.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.1

A.S.D. heeft op 24 januari 2013 een “Ironing Machine” verkocht en geleverd aan Optimus Laundry voor de door Optimus Laundry aan A.S.D. te betalen koopsom van

Afl. 39.432,75.

2.2

Optimus Laundry heeft een deel van voormelde koopsom, te weten Afl. 19.432,75, onbetaald gelaten.

2.3

Optimus Laundry is op 27 oktober 2015 voor het laatst formeel (onder termijnstelling van twee dagen) tot betaling aangemaand door A.S.D..

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

A.S.D. vordert dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Optimus Laundry veroordeelt tot betaling van:

-Afl. 19.432,75 in hoofdsom, te vermeerderen met (1) Afl. 582,98 aan “bedongen kosten”, (2) buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 5% over die hoofdsom, en (3) met wettelijke rente gerekend vanaf 1 november 2015 tot de dag der algehele voldoening;

-de kosten van deze procedure.

3.2

A.S.D. grondt haar vordering op de hiervoor vastgestelde feiten.

3.3

Optimus Laundry heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Optimus Laundry heeft de vordering van A.S.D. in hoofdsom en haar daaraan ten gronde gelegde stellingen niet betwist. Dat brengt mee dat die vordering, die overigens onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal worden toegewezen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de over de hoofdsom gevorderde wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan.

4.2

De vordering ter zake van vergoeding van Afl. 582,98 aan “bedongen kosten” wordt afgewezen, omdat die vordering voldoende grondslag mist. Verificatoir onderbouwd gesteld noch is gebleken dat vergoeding van die kosten tussen partijen is overeengekomen.

4.3

De vordering ter zake van vergoeding van kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte zal eveneens worden afgewezen, omdat ook die vordering voldoende grondslag mist. Van belang is dat vast komt te staan dat de werkzaamheden waarvan vergoeding wordt gevorderd zijn aan te merken als verrichtingen anders dan die ter voorbereiding van de gedingstukken en ter instructie van de zaak, waarvoor artikel 63a Rv een voorziening geeft (zie in dit verband HR NJ 2003/566 in verbinding met HR NJ 2007/482). Verificatoir onderbouwd gesteld noch is gebleken dat zulke werkzaamheden zijn verricht. De enkele door A.S.D. overgelegde aanmaning valt zonder meer binnen het bereik van voormeld artikel.

4.4

Optimus Laundry zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van A.S.D., tot aan deze uitspraak begroot op (750,-- + 199,90 =) Afl. 949,90 aan verschotten en Afl. 750,-- aan salaris voor de gemachtigde (1 punt van liquidatietarief 4, ad Afl. 750,-- per punt).

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

- veroordeelt Optimus Laundry tot betaling aan A.S.D. van Afl. 19.432,75, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 1 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt Optimus Laundry in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van A.S.D., tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 949,90 aan verschotten en

Afl. 750,-- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur rechter in dit gerecht, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.