Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:237

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
A.R. no. 2313 van 2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling wijlen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 16 maart 2016

Behorend bij A.R. no. 2313 van 2010

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eisers, in hun hoedanigheid van erfgenamen van de oorspronkelijke eiseres wijlen Naam,

beiden wonende in Aruba,

EISERS,

hierna ook te noemen: de dochters q.q.,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

hierna te noemen: Gedaagde ,

gemachtigde: de advocaat: mr. M.M.M.C. Ecury.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 november 2013 en sedertdien:

- de akte uitlating zijdens gedaagde;

- de akte uitlating voortprocederen zijdens eisers;

- het tussenvonnis van 24 september 2014;

- de akten uitlating zijdens partijen;

- het taxatierapport van ir Rosenstand van Arcotec 3 augustus 2015;

- de conclusies na deskundigenbericht zijdens eisers en vervolgens zijdens gedaagde.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

Dit vonnis wordt gewezen door een andere rechter dan degene die voormeld tussenvonnis wees, nu deze niet meer in dit gerecht werkzaam is.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij voormelde akte uitlating voortprocederen hebben eisers aangegeven het deel van de vordering in te trekken dat betrekking heeft op de gebruikersvergoeding. Hierop zal derhalve niet meer worden beslist. Het gerecht zal thans met inachtneming van de beslissingen die in de tussenvonnissen, in het bijzonder dat van 28 november 2012, zijn gegeven de twee resterende in de verdeling te betrekken vermogensbestanddelen bespreken en tot een einduitspraak komen.

2.2

De inboedel conform de inventarislijst overgelegd als productie 3 bij het inleidend verzoekschrift zal aan gedaagde worden toebedeeld. De deskundige Rosenstand heeft deze inboedel gewaardeerd op (afgerond) Afl. 5.000,--. Partijen hebben zich over deze waarde niet uitgelaten. Het gerecht zal de inboedel tegen deze waarde aan gedaagde toebedelen.

2.3

De vrije verkoopwaarde van de woning te Adress is door de deskundige gewaardeerd op Afl. 330.000,--. Deze waarde is door partijen aanvaard. De woning zal voor deze waarde aan gedaagde worden toebedeeld.

2.4

Recapitulatie (verwezen wordt naar de rechtsoverwegingen (r.o.) van het tussenvonnis van 28 november 2012):

Toe te delen aan Naam/dochters

Waarde in Afl.

Toe te delen aan Gedaagde

Waarde in Afl.

Bezit

0

Bezit

r.o. 4.4 Inboedel

5.000

r.o. 4.4 Woning

330.000

r.o. 4.6 Nissan

1.000

Totaal

336.000

Schuld

0

Schuld

0

Totaal saldo te verdelen:

336.000

Te verrekenen t.l.v. Gedaagde

Overbedeling Gedaagde

r.o. 4.5.2 Huurpenningen

11.700

336.000/2 =

168.000

r.o. 4.7 Hypotheekaflossingen

9.722,35

Plus verrekeningen

29.520,85

r.o. 4.8.4 Aflossingen Island Finance

8.098,50

Totaal

29.520,85

Te betalen door Gedaagde aan eisers:

197.521

2.5

De proceskosten zullen worden gecompenseerd en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht, recht doende:

Stelt de verdeling van de tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behorende bestanddelen met verrekening vast als overwogen in rechtsoverweging 2.4 en veroordeelt gedaagde om met eisers des overeenkomstig over te gaan tot verdeling;

Veroordeelt gedaagde tot betaling aan eisers van Afl. 197.521,--;

Compenseert de proceskosten en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.