Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:227

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-03-2016
Datum publicatie
12-04-2016
Zaaknummer
A.R. no. 2331 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, handelszaak, verdelingskwestie; het Gerecht verbindt aan het niet opvolgen door gedaagde van het aan hem bij tussenvonnis gegeven bevel om alleen door hem verkrijgbare bankafschriften ten behoeve van door eiseres te leveren bewijs in het geding te brengen op de voet van het bepaalde in het derde lid van artikel 141 het rechterlijk vermoeden dat juist is de door eiseres te bewijzen stelling dat gedaagde US$ 850.000,-- aan huurpenningen heeft ontvangen uit hoofde van de verhuur van aan partijen in eigendom toebehorende appartementen door storting of overschrijving van die huurpenningen op de bankrekening van gedaagde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 maart 2016

Behorend bij A.R. no. 2331 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Sint Maarten,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigden: de advocaten mrs. H.A. Seferina en C.R.O. Richardson,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigden: de advocaten mrs. J.G. Bloem en J.P. Westra.

1 DE PROCEDURE

in conventie en in reconventie

1.1

Het verloop van de procedure tot 16 september 2015 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de op 28 oktober 2015 tegen Gedaagde verleende akte van niet dienen van de door hem ingevolge voormeld vonnis te nemen akte.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in de tussenvonnissen neergelegde overwegingen en beslissingen.

in conventie

2.2

Gedaagde heeft wederom niet voldaan aan het aan hem bij het laatste tussenvonnis gegeven herhaalde bevel om een afschrift van al zijn bankafschriften van zijn bankrekening met rekeningnummer 101193106 vanaf 1992 in het geding te brengen, terwijl is gesteld noch gebleken dat Gedaagde dat bevel niet hoefde op te volgen omdat Eiseres de met de opvolging daarvan gemoeid gaande kosten niet of niet tijdig heeft betaald, zoals bepaald bij voormeld tussenvonnis. Aan dit nalaten verbindt het Gerecht op de voet van het bepaalde in het derde lid van artikel 141 Rv het hiernavolgende hem geraden voorkomende rechterlijk vermoeden als gevolg.

2.3

Door bedoelde bankafschriften zoals bij vonnis meermalen bevolen aan Gedaagde niet in het geding te brengen ontneemt Gedaagde Eiseres de (enige) mogelijkheid om haar stelling te bewijzen dat Gedaagde gerekend vanaf 3 april 1992 US$ 850.000,-- aan huurinkomsten heeft ontvangen uit hoofde van de verhuur van 7 op het recht van erfpacht gebouwde appartementen (en dat door storting of overschrijving van die huurpenningen op de bankrekening van Gedaagde met rekeningnummer 101193106). In deze omstandigheid ziet het Gerecht grond voor de aanname van het rechterlijk vermoeden dat die door hem onderstreepte stelling juist is. Gedaagde zal in de gelegenheid worden gesteld om zich bij akte uit te laten of hij al dan niet tegenbewijs wenst te leveren ter ontzenuwing van dat vermoeden, en - zo ja - op welke wijze hij dat wenst te doen. De aard van die door Gedaagde te nemen akte brengt met zich dat Eiseres niet in de gelegenheid zal worden gesteld om een antwoord- of contra-akte te nemen.

2.4

Ten overvloede wordt voor de duidelijkheid en goede orde nog overwogen dat Eiseres bij de huidige stand van zaken niet langer gehouden is om de kosten van mogelijk door de bank van Gedaagde te produceren bankafschriften voor te schieten.

in conventie en in reconventie

2.5

In afwachting van de door Gedaagde te nemen conventionele akte wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

in conventie

-stelt Gedaagde in de gelegenheid om zich bij akte uit te laten over hetgeen hij zich blijkens rechtsoverweging 2.3 dient uit te laten;

-verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van 30 april 2016;

-bepaalt dat Eiseres niet in de gelegenheid zal worden gesteld om bij akte te reageren op de door Gedaagde te nemen akte;

in conventie en in reconventie

-houdt aan iedere verdere beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 2 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.