Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:226

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-03-2016
Datum publicatie
12-04-2016
Zaaknummer
A.R. 1729 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, Incassozaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 maart 2016

Behorend bij A.R. 1729 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ISLAND FINANCE ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: IFA,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D. Brown,

tegen:

Gedaagde,

wonende te [adres] in Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederend in persoon

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de verdere procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 oktober 2015;

- de akte vermindering van eis van 18 november;

- de comparitie van partijen van 18 november 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Island Finance en Gedaagde hebben op 2 maart 2010 een overeenkomst van geldlening gesloten.

2.2

Gedaagde heeft zich niet gehouden aan de uit de leningsovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Island Finance vordert na vermindering van eis uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde tot betaling van Afl. 6.946,76, te vermeerderen met de wettelijke rente per jaar vanaf 2 september 2012 en vermeerderd met 15% overeen gekomen incassokosten ad Afl. 1.042,01, met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2

Island Finance grondt de vordering erop dat Gedaagde toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

3.3

Gedaagde erkent de vordering en geeft verder aan dat zij een betalingsregeling heeft getroffen met Island Finance.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Gedaagde heeft de vordering niet weersproken en is, ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen via deurwaardersexploot, niet verschenen ter comparitie van partijen.

4.2.

Nu de inhoud niet verder wordt weersproken en voldoende aannemelijk is dat Island Finance buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt die overigens redelijk voorkomen, is de vordering toewijsbaar.

4.3.

De vordering komt voor toewijzing in aanmerking. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Gedaagde de proceskosten van Island Finance moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Island Finance van een bedrag van Afl. 6.946,76, te vermeerderen met de wettelijke rente per jaar vanaf 2 september 2012 vermeerderd met 15% overeengekomen incassokosten ad Afl. 1.042,01;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Island Finance worden begroot op Afl. 450, aan griffierecht, Afl. 1.099,45, aan explootkosten en Afl. 1.200, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 2 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.