Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:220

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-04-2016
Datum publicatie
11-04-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1542 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontkenning vaderschap gegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 5 april 2016

Behorend bij EJ nr. 1542 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[X]

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de man,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A.R. Bryson,

tegen

[Y],

wonende in Aruba, [adres],

VERWEERSTER, hierna te noemen: de vrouw,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[Z], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzonder curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 17 juli 2015;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgelegd op 12 oktober 2015

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandelingen van 1 december 2015 en 23 februari 2016, waaruit blijkt dat op de laatste zitting zijn verschenen verzoeker in persoon bijgestaan door zijn gemachtigde, verweerster in persoon en de Voogdijraad bij mevrouw M. Ras-Pieternella.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de man en de vrouw is op [datum] 2014 in Aruba geboren [Z] (hierna: de minderjarige).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de man toestemming te verlenen om kosteloos te mogen procederen en strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van de man van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de minderjarige.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend. Het onderhavige verzoek is binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat de moeder ontvankelijk is in zijn verzoek.

4.3

De vrouw erkent dat de man niet de verwekker is van de minderjarige. In casu leveren de vastgestelde feiten en omstandigheden ook voldoende bewijs op voor de stelling van de man dat hij niet de biologische vader is van de minderjarige. Aan de wettelijke eis is dus voldaan. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

4.4

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen wordt aan de man toestemming verleend om kosteloos te mogen procederen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de man toestemming om kosteloos te mogen procederen,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van [Z], geboren op [datum] 2014 in Aruba;

verklaart gegrond de ontkenning van het vaderschap van [X] van [Z], geboren op [datum] 2014 in Aruba uit [Y],

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 5 april 2016 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.