Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:202

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-03-2016
Datum publicatie
04-04-2016
Zaaknummer
K.G. no. 319 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming. Twee maanden is genoeg tijd om een alternatieve woonruimte te vinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 maart 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

Eiseres,

wonende in Aruba,

EISERES,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

en

Gedaagde,

wonende in Aruba, [adres],

GEDAAGDE,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 17 februari 2016;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 3 maart 2016 heeft plaatsgevonden. Eiseres is bij haar gemachtigde voornoemd verschenen en gedaagde is in persoon verschenen.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij beschikking van 5 november 2012 (EJ-1937/12) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De beschikking is ingeschreven op 21 januari 2013.

2.2

Bij vonnis van 25 maart 2015 (AR-2242/14) is de voormalige echtelijke woning gelegen te [adres] aan eiseres toebedeeld. Bij akte van 26 augustus 2015 is het recht van erfpacht van het stukgrond bekend als [adres], met de daarop staande echtelijke woning op eiseres overgegaan. De akte is ingeschreven in het kadaster.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres heeft in haar verzoekschrift gevorderd dat het gerecht bij uitvoerbaar te verklaren vonnis gedaagde beveelt om onmiddellijk na het in dezen te wijzen vonnis, het pand gelegen te [adres] te ontruimen en te verlaten binnen 24 uur met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiseres niet zijn, en het pand met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de eisende partij te stellen, alles onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 1.000,- per dag, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat om aan de in deze te geven rechterlijke bevel te voldoen.

3.2

Eiseres vordert om de proceskosten te compenseren.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Eiseres is volledig eigenaar van de onroerende zaak. Zij heeft er dus recht op dat gedaagde vertrekt. Omdat eiseres daar zelf niet woont heeft zij geen bijzonder spoedeisend belang.

4.2

Gedaagde heeft zich ter zitting bereid verklaard het pand te ontruimen binnen drie (3) maanden na het wijzen van het vonnis. Het gerecht zal deze termijn matigen naar twee (2) maanden. Dat moet inmiddels genoeg tijd aan gedaagde geven om alternatieve woonruimte te vinden.

4.3

Partijen zijn ex-echtelieden. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

beveelt gedaagde om binnen twee (2) maanden na betekening van dit vonnis het pand plaatselijk bekend als [adres] te Aruba, te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiseres niet zijn, en het pand met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de eisende partij te stellen,

bepaalt dat gedaagde ten behoeve van eiseres een dwangsom verbeurt van Afl. 1.000,-- voor elke dag of deel daarvan dat hij voormeld bevel niet opvolgt,

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 23 maart 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.