Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:187

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-03-2016
Datum publicatie
29-03-2016
Zaaknummer
E.J. 2494 van 2015
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, kennelijk onredelijk ontslag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/901
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 maart 2016

behorend bij E.J. 2494 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[naam],

wonende te Aruba,

verzoekster, hierna ook te noemen: verzoekster,

gemachtigde: de advocaten mr. M.O. Lopez,

tegen:

de naamloze vennootschap

INTERSECURE MANAGEMENT h.o.d.n.

INTERGRATED SECURITY SERVICES

gevestigd te Aruba,

verweerster, hierna ook te noemen: ISS,

gemachtigde: de advocaat mr. D.C. Lopez Paz.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift d.d. 28 oktober 2015;

- het verweerschrift ;

- de brief d.d. 11 februari 2016 met producties aan de zijde van ISS;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van 16 februari 2016 aan de zijde van Verzoekster.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

ISS exploiteert een beveiligings- en bewakingsbedrijf en heeft 105 werknemers in dienst.

2.2

Verzoekster is op 6 november 2013 in dienst getreden bij ISS als operator tegen een maandsalaris van Afl. 1.950,00.

2.3

ISS hanteert protocollen, waaronder het Incoming Burglar Signal CS-0001.

Hierin is de procedure nauwgezet beschreven wat een operator moet doen bij een inkomend ‘burglar signal’.

‘Procedure

  1. Acknowledge incoming burglar signal immediately within 1 minute of receipt.

  2. Dispatch Patrol on duty thru micro key software and communicate premises location and location of zone(s) in alarm within 2 minutes after receiving alarm signal. After 1st call with Micro key communicate with patrol thru our closed circuit cellular.

  3. Contact 1st key holder by phone. Inform of location of zone(s) in alarm. If key holder nr. 1 cannot be reached

  4. Contact second key holder bij phone. Inform of location of zone(s) in alarm.

  5. Proceed to the next key-holder in case 2nd cannot be reached etc.

  6. Communicate with the Patrol officer as soon reaches the premises.

  7. Contact Police in case of actual break in.

  8. Contact Director ISS/MOD in case of actual break in.

  9. The Central Station Operator (CSO) will log all relevant information in Micro Key.

  10. The CSO will offer information and/or security guard assistance to the client if necessary.’

2.4

Op 5 mei 2015 heeft Verzoekster een signaal van het alarmsysteem van een klant (Abraham de Veer school) om 11.36 uur ontvangen. Om 11.37 uur heeft Verzoekster in het Micro Key systeem vermeld dat zij de patrouille had weggestuurd naar deze school.

Verzoekster heeft voorts om 00.00 uur in het systeem gemeld dat de patrouille Verzoekster had geïnformeerd dat tot dusverre er geen probleem was.

2.5

Op 7 mei 2015 is Verzoekster op staande voet ontslagen, wegens - samengevat - ‘non compliance with company procedures (CS-0001) and artikel 1615 sub B and D of the Aruban Labor Law’.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Verzoekster verzoekt bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad voor recht te verklaren dat het ontslag kennelijk onredelijk is en ISS te veroordelen aan haar te betalen een vergoeding naar billijkheid, hierbij aansluiting zoekend bij C=2 en met veroordeling van ISS in de kosten van de procedure.

3.2

Aan dit verzoek legt Verzoekster - samengevat - het volgende ten grondslag.

Verzoekster is ten onrechte op staande voet ontslagen want er was geen dringende reden.

Anders dan ISS stelt heeft zij wel een patrouille gestuurd. Bovendien gebeurde het wel vaker dat een operator niet meteen een patrouille op een signaal af stuurde.

3.3

ISS voert hiertegen gemotiveerd verweer dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Een gerechtvaardigd ontslag op staande voet kan niet kennelijk onredelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat als eerste de dringende reden onderzocht dient te worden.

4.2

Uit het ‘Alarm Activity Report’ (productie 2 bij verweerschrift) volgt dat op 5 mei 2015 om 23.34 uur bij de Abraham de Veerschool het ‘burglary alarm’ afging. Voorts vermeld dit report: 23.37 uur ‘Patrol dispatched’ en op 00.00;52 ’Patrol informed me that so far he can see there is N.P.’ Uit het GPS systeem van ISS volgt echter dat de patrouille op 5 mei 2015 tussen 11.26 PM en 01.04 AM niet weg is geweest.

4.3

Ter zitting heeft Verzoekster desgevraagd geen plausibele reden weten te geven waarom uit het GPS-systeem volgt dat de patrouille bij kantoor is gebleven, terwijl zij heeft vermeld in het systeem ‘patrol dispatched’ om 23.37 uur. Verzoekster verwijst ter onderbouwing van haar stelling dat het wel vaker gebeurde dat een patrouille niet weg ging naar de twee identieke schriftelijke verklaringen van ex-werknemers van ISS. Hieruit volgt dat het alarm van de Abraham de Veer school niet altijd goed werkte en dat de operators niet altijd de voorgeschreven procedure volgen. Wat van deze verklaringen ook zij, zelfs indien juist, vindt de handelwijze en het nalaten van Verzoekster hierin geen rechtvaardiging. Nu op basis van de GPS-informatie aangenomen moet worden dat de patrouille nimmer is uitgerukt en ISS onweersproken heeft gesteld dat Verzoekster vanuit haar werkplek via een monitor het wegrijden van de patrouille in de gaten kan houden, houdt het Gerecht het ervoor dat Verzoekster bewust onjuiste gegevens heeft ingevoerd in Micro Key.

4.5

ISS heeft onweersproken gesteld dat operators getraind worden in de CS-0001 en dat zij er blind op moeten kunnen vertrouwen dat haar werknemers deze procedurevoorschriften nauwgezet volgen. Schending van de procedure kan immers grote gevolgen hebben zowel voor de klant als voor ISS. Om deze reden hanteert ISS het ‘zero tolerance-beleid’. Verzoekster heeft door het niet strikt naleven van de procedure CS-0001, maar in het systeem te vermelden dat ze dit wel heeft gedaan, zorg gedragen voor een ernstige vertrouwensbreuk. Onder deze omstandigheid was handhaven van het dienstverband geen optie meer voor ISS. Aldus heeft Verzoekster ISS een dringende reden gegeven zoals bedoeld in artikel 7A:1615 p lid 2 sub d BWA. Het ontslag is vervolgens onverwijld gegeven, onder vermelding van gronden, zodat het rechtsgeldig is.

4.6

Zoals overwogen kan een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet kennelijk onredelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat het verzoek afgewezen wordt.

4.7

Verzoekster wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

verleent Verzoekster toestemming om gratis te procederen;

5.2

wijst het verzochte af;

5.3

veroordeelt Verzoekster in de kosten van de procedure, aan de zijde van ISS begroot op Afl. 1.800,00 voor salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 22 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.