Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:168

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2575 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Overneming voogdij ex art. 1:322c BWA

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 maart 2016

Behorend bij EJ nr. 2575 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

X, de minderjarige,

Y, de voorgestelde voogd,

FUNDACION GUIA MI, de voogd,

Z, de moeder

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op10 november 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 19 januari 2016, waaruit blijkt dat de voorgestelde voogd is verschenen. Namens de Fundacion Guia Mi is aanwezig mevrouw R. Craigg en namens de Voogdijraad is aanwezig mevrouw A. Flanders en mevrouw S.M. Maduro.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarige is op [datum] 2010 in Aruba uit de moeder geboren. Zij is niet erkend.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 1 juli 2014 (EJ-646/14) is de moeder uit het gezag ontheven en is de voogdij over de minderjarige opgedragen aan de Fundacion Guia Mi.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot overneming van de voogdij over de minderjarige, in die zin dat de voogd, Fundacion Guia Mi, van zijn bediening wordt ontslagen en de heer Y als voogd wordt benoemd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op grond van artikel 1:322, eerste lid, aanhef en onder c, Burgerlijk Wetboek (BW) kan iedere voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, indien een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk heeft bereid verklaard de voogdij over te nemen, en de rechter in eerste aanleg deze overneming in het belang van de minderjarige acht.

4.2

Het gerecht stelt vast dat de heer Y zich bereid heeft verklaard de voogdij over de minderjarige te aanvaarden. Het gerecht stelt tevens vast, onder verwijzing naar artikel 1:324, eerste lid, BW jo artikel 1:246 BW, dat hij hiertoe bevoegd is.

4.3

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is voorts gebleken dat de minderjarige sinds 2012 bij de familie Y verblijft. De minderjarige is volledig gehecht aan haar pleeggezin en zij ontwikkelt zich goed. De wens van het pleeggezin is om de minderjarige volledig in het gezin op te nemen. Het pleeggezin is daartoe ook in staat.

4.4

Gelet op het voorgaande zal het verzoek worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontslaat Fundacion Guia Mi van de voogdij over de minderjarige X;

benoemt Y tot voogd over genoemde minderjarige;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 15 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.