Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:167

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
EJ. nr. 2547 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Voornaamswijziging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 maart 2016

Behorend bij EJ. nr. 2547 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 A,hierna: de moeder,

2. B, hierna: de vader,

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

C, de minderjarige,

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, hierna de abs,

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 6 november 2015;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend ter zitting;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling ter zitting van 19 januari 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon en mevrouw mr. J.A. Koolman namens de abs.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarige is op [datum] 2012 uit de moeder geboren. Hij is vóór zijn geboorte door de vader erkend.

2.2

Aan de minderjarige zijn bij zijn geboorte de voornamen “C” gegeven.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de eerste voornaam van de minderjarige te wijzigen in de voornaam “D”.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek tot voornaamswijziging is gebaseerd op artikel 1:4 lid 4 van het BWA. Artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) bepaalt dat op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam kan worden gelast. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

4.2

Ter onderbouwing van het verzoek hebben verzoekers aangevoerd dat zij bij de aangifte van de geboorte een fout hebben gemaakt met betrekking tot de spelling van de eerste voornaam van hun zoon. De bedoeling was altijd dat de minderjarige “D” op z’n Engels (fonetisch:) zou heten. Met de huidige spelling van de naam “C” wordt zijn naam verkeerd uitgesproken, hij wordt C genoemd, en men denkt dat het om een meisje gaat. De ouders menen dat met de thans verzochte spelling de naam van hun zoon wel goed zal worden uitgesproken.

4.3

Uitgangspunt van de wet (artikel 1:4 BW) is dat de keuze van de voornamen vrij is, zolang deze niet ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn. Het gerecht is van oordeel dat de voornaam D aan de eisen van de wet voldoet. Het gerecht acht de naam niet onwelvoeglijk en is van oordeel dat deze evenmin tot onevenredige problemen zal leiden bij de deelname aan het maatschappelijk en/of economisch verkeer. Voorts is het gerecht van oordeel dat verzoekers genoegzaam aannemelijk hebben gemaakt dat de verzochte wijziging belangrijk is voor het vastleggen van de identiteit van hun zoon. Gelet hierop en de vastbeslotenheid van verzoekers bij hun verzoek, acht het gerecht de door hen aangevoerde gronden en daarmee het persoonlijk belang van de minderjarige voldoende zwaarwichtig voor een wijziging van de voornaam. Het gerecht zal het verzoek daarom toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de wijziging van de eerste voornaam van C, geboren op [datum] 2012 in Aruba, in dier voege dat deze komen te luiden: D;

bepaalt dat de griffier niet eerder dan 26 april 2016 een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 15 maart 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.