Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:164

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
EJ. nr. 455 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontzetting moeder uit het ouderlijk gezag over de minderjarige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 maart 2016

Zaaknummer EJ. nr. 455 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

X,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de grootmoeder,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

Y,

wonende in Aruba,

VERWEERSTER, hierna: de moeder,

in persoon.

Belanghebbenden:

Z, de minderjarige,

A, de vader, zonder bekende woon- en verblijfplaats,

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 25 augustus 2015, waarbij onder meer de Voogdijraad is verzocht onderzoek in te stellen naar de sociale omstandigheden van de moeder. De verdere procedure blijkt uit:

- het rapport van de Voogdijraad van 23 november 2015

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 19 januari 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de grootmoeder in persoon bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd, ende moeder in persoon. Namens de Voogdijraad zijn aanwezig mevrouw A. Flanders en de raadsonderzoeker mevrouw J. Brown.

De beschikking is vervolgens nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Volgens de Voogdijraad, in het rapport van 23 november 2015, is uit de onderzoek gebleken dat de moeder de minderjarige - toen de minderjarige 1½ jaar oud was - bij de grootmoeder heeft achtergelaten, omdat de moeder de opvoeding op dat moment niet aankon. Inmiddels woont de minderjarige ruim 3½ jaar bij de grootmoeder en wordt zij feitelijk door de grootmoeder verzorgd en opgevoed. De moeder woont nu samen met haar huidige partner en drie andere kinderen. Zowel de moeder als haar partner zijn werkloos en ontvangen bijstand.

Geconcludeerd wordt dat de moeder niet in staat is of zal zijn om in de basale voorzieningen van de minderjarige te voorzien en dat zij misbruik maakt van haar gezag door te dreigen de minderjarige op te komen eisen, zonder te weten wat de behoeften van de minderjarige zijn. Er bestaat, volgens de Voogdijraad, gegronde vrees, dat indien de moeder de minderjarige terugneemt, de belangen van de minderjarige verwaarloosd zullen worden.

Geadviseerd wordt om in het belang van de minderjarige de moeder uit het gezag over haar te ontzetten en om de grootmoeder als haar voogd te benoemen, omdat gebleken is dat de grootmoeder de minderjarige stabiliteit en zekerheid biedt.

2.2

Het gerecht verenigt zich met de conclusie van de Voogdijraad en acht het in het belang van de minderjarige noodzakelijk dat de moeder uit het ouderlijk gezag over haar wordt ontzet, nu er sprake is van misbruik van gezag en van gegronde vrees voor grove verwaarlozing van de belangen van de minderjarige als zij bij de moeder terugkeert.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontzet de moeder Y van het ouderlijk gezag over de minderjarige Z, geboren op [datum] 2010 in Curaçao,

benoemt X, grootmoeder moederszijde, tot voogdes over de minderjarige,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 15 maart 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.