Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:160

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
B.B. 2073 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 maart 2016

Behorend bij B.B. 2073 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de Aruba vrijgestelde vennootschap

ALACORD INVESTMENT A.V.V.,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: Alacord,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

[naam],

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: G*,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord

- de aantekeningen van de zitting van 22 januari 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

G* huurt van Alacord opslagruimte voor winkelproducten.

2.2

G* is met de betaling van de overeengekomen huursom in gebreke.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Alacord vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van G* tot betaling van Afl. 1.972,50, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van G* tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Alacord grondt de vordering erop dat G* toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting en zij daardoor schade lijdt.

3.3

G* voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

G* is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet op de door dit gerecht gelaste comparitie van partijen verschenen.

4.2

Namens Alacord is ter zitting bestreden dat zij goederen van G* verkocht heeft. G* heeft haar stelling niet verder toegelicht zodat daaraan voorbijgegaan wordt. De vordering wordt voor het overige niet weersproken.

4.3

Nu contractueel is overeengekomen dat er een boete van Afl. 20, staat op het te laat betalen van de maandhuur is G* deze verschuldigd.

4.4

De vordering zal worden toegewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal G* de proceskosten van Alacord moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt G* tot betaling aan Alacord van een bedrag van Afl. 1.972,50, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 15 augustus 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt G* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Alacord worden begroot op Afl. 100,aan griffierecht, Afl. 187,95 aan explootkosten en Afl. 800, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.