Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:132

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-02-2016
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
A.R. 1683 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Boedelverdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 februari 2016

Behorend bij A.R. 1683 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

X ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: de man,

gemachtigde: de advocaat mr. R.L.F. Dijkhoff,

tegen:

Y,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: de vrouw,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Voor het eerdere verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis van 18 november 2015. Sedertdien zijn de volgende proceshandelingen verricht:

- de aantekeningen van de rechter van de comparitie van partijen op 2 december

2015;

- de conclusie na comparitie met recent taxatierapport genomen door de man.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest en op 1 september 2014 gescheiden, welke echtscheiding op 3 juli 2015 is ingeschreven.

2.2

Partijen hebben hun huwelijksgemeenschap, middels een op 2 augustus 2012 overeengekomen echtscheidingsconvenant, verdeeld.

2.3

De man heeft zijn verplichtingen conform het voornoemde echtscheidingsconvenant nagekomen.

2.4

De vrouw weigert om aan de overige verdeling van de huwelijksgemeenschap boedel mee te werken.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

De man verzoekt, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

a. voor recht te verklaren dat de tussen partijen aangegane echtscheidingsconvenant van 2 augustus 2012 nog steeds rechtskracht heeft;

b. de vrouw te gelasten;

- haar volle medewerking te verlenen tot het overdragen van meergenoemd

woonhuis plaatselijk bekend als [adres] op Aruba op zijn naam conform het

overeengekomen bij echtscheidingsconvenant van 2 augustus 2012;

- om te gehengen en te gedogen dat het Gerecht een onzijdige persoon, wordt

benoemd om de vrouw, voor zover zij onwillig is, te vertegenwoordigen bij de

bemoeienissen tot verdeling van de gemeenschap;

-te gehengen en te gedogen, dat ten overstaan van notaris A de

werkzaamheden der verdeling zullen plaatsvinden;

-te gehengen en te gedogen, dat de kosten van de onzijdige persoon en de notaris

ten laste zullen komen van de gemeenschap;

-een en ander met veroordeling van de vrouw in de kosten van het geding.

3.2

De vrouw is ter comparitie niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op 2 december 2015 heeft een comparitie na antwoord plaats gevonden waarbij de man in persoon en bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd is verschenen. De vrouw was niet verschenen en heeft ook geen verweer meer gevoerd.

4.2

De vordering komt noch ongegrond noch onrechtmatig voor en wordt daarom toegewezen.

4.3

Aangezien partijen gewezen echtgenoten zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

- verklaart voor recht dat de tussen partijen aangegane echtscheidingsconvenant van 2 augustus 2012 nog steeds rechtskracht heeft;

- gelast de vrouw haar volle medewerking te verlenen tot het overdragen van genoemd woonhuis plaatselijk bekend als [adres] op Aruba op naam van de man conform het op 2 augustus 2012 overeengekomen echtscheidingsconvenant;

- benoemt tot onzijdig persoon om de vrouw te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling mee te werken: B, deurwaarder, wonende in Aruba;

- benoemt, voor het geval verzoekers daarover niet overeenkomen, tot notaris te wiens overstaan de verdeling behoort te worden tot stand gebracht, notaris A;

- gelast de vrouw te gehengen en te gedogen, dat de kosten van de onzijdige persoon en de notaris ten laste zullen komen van de gemeenschap;

- verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. mr. P.A.H. Lemaire, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.