Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:130

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-02-2016
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
A.R. 662 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Regres verzekeraar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 februari 2016

Behorend bij A.R. 662 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

NEW INDIA ASSURANCE COMPANY Ltd.,

domicilie kiezende te Aruba, ten kantore van haar gemachtigde,

hierna ook te noemen: New India,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

X ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: X,

gemachtigde: de advocaat mr. E.E. Rosenstand.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 april 2015;

- de akte aan de zijde New India;

- de akte aan de zijde van X.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij tussenvonnis van 29 april 2015 is New India in de gelegenheid gesteld het ondertekende ambtsedig opgemaakte proces-verbaal van de aanrijding waarbij X betrokken was te overleggen. New India is hierin niet geslaagd omdat - zo stelt zij - een proces-verbaal in de regel niet wordt ondertekend, tenzij het wordt doorgeleid aan het Openbaar Ministerie. X heeft dit verder niet weersproken. Voor zo ver X twijfelde aan de juistheid van het niet ondertekende proces-verbaal, lag het op zijn weg om bij de politie te verifiëren of het door New India overgelegde exemplaar overeenstemt met dat van de politie. X heeft dit niet gedaan. Om deze reden wordt ervan uitgegaan dat X ten tijde van de aanrijding zodanig onder invloed van alcohol verkeerde, dat hij ter ontnuchtering is opgesloten in de politiewacht.

2.2

Anders dan X stelt is artikel 5 lid 2 van de Landsverordening Wegverkeer niet van toepassing op het huidige civielrechtelijke geschil. Het regresrecht van New India is gebaseerd op artikel 5 van de tussen partijen vigerende polisvoorwaarden, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen al dan niet toegestane alcoholpromillages. Artikel 5 van de polisvoorwaarden sluit elk gebruik van alcohol uit, dus ook indien het promillage lager zou zijn geweest dan 220 microgram per liter uitgeademde lucht. Gelet op het feit dat X ter ontnuchtering is opgesloten, omdat verbalisanten het niet veilig vonden om hem na de aanrijding naar huis te laten rijden, valt niet uit te sluiten dat het promillage hoger was dan wettelijk is toegestaan. Uit het voorgaande volgt dat New India regresrecht heeft op X op grond van artikel 5 van de polisvoorwaarden.

2.3

Nu het regresrecht vast staat, dient de omvang van de schade beoordeeld te worden.

New India heeft conform het verzoek van het gerecht het rapport van schade expert Y overgelegd. Hieruit blijkt dat deze deskundige van mening is dat de schade aan de ‘rear differential’ oud is en niet veroorzaakt is door de aanrijding met X. Volgens Y hoefde de ‘rear differential’ niet vervangen te worden, maar kon volstaan worden met ’repairing the seals’. Voorts is duidelijk geworden dat New India een tweede deskundige heeft aangezocht, de heer Z, omdat de benadeelde partij zich niet kon vinden in de conclusie van Y. Anders dan Y is Z van mening dat ten gevolge van de impact de ‘flatbed tow truck’ van de benadeelde partij ernstige schade heeft opgelopen aan de ’right hand rear side, rear differential and rear suspension’.

2.4

Elk dispuut ten aanzien van de omvang van de schade dient op basis van artikel 11 lid 2 jo lid 3 te worden voorgelegd aan een comité van drie leden, dat een bindend advies uitbrengt. Het rapport van Z dat gehanteerd is om de schade af te wikkelen is dan ook niet op de juiste wijze tot stand gekomen. Nu New India er voor gekozen heeft om de (veel hogere) schade volgens dit - op onjuiste wijze tot stand gekomen - rapport af te wikkelen, blijven de kosten die uitstijgen boven die door de eerste deskundige (Y) zijn vastgesteld voor haar rekening en risico.

2.5

Volgens Y diende vernieuwd te worden: ‘RH RR wheel cover’, ‘RH tool box door only’ en ‘RH airbag (voordeel van de twijfel)’ en gerepareerd diende te worden de ‘rear differential’. Volgens Z bedragen de kosten voor de vervanging van RH RR wheel cover Afl. 1.303,08 en het vervangen van de airbag Afl. 2.521,23. De kosten gemoeid met de vervanging van de ‘door tol box’ en de reparatie van de ‘rear differential ‘ zijn niet begroot. Deze kosten dienen alsnog nog te worden begroot. Nu concrete informatie hierover ontbreekt in het dossier, zal de zaak worden verwezen naar de rol voor akte onderbouwing kosten in verband met de reparatie van de ‘door tol box’ en de ‘rear differential’.

2.6

De vordering die betrekking heeft op vergoeding voor ‘time loss’ wordt afgewezen, nu New India geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat de auto van de benadeelde partij daadwerkelijk gerepareerd is.

2.7

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 23 maart 2016 aan de zijde van New India voor akte als bedoeld in r.o. 2.5 van dit vonnis;

3.2

bepaalt dat X aansluitend in de gelegenheid wordt gesteld een contra-akte te nemen;

3.3

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.