Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:113

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-02-2016
Datum publicatie
19-02-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1554 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel - EJ - ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 16 februari 2016

behorend bij EJ nr. 1554 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[de moeder],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna te noemen: de moeder,

procederend in persoon,

tegen

[de verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[de minderjarige], de minderjarige,

de Voogdijraad, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator van de minderjarige,

[de man], hierna te noemen: [de man].

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 17 juli 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 20 oktober 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen partijen in persoon, [de man] in persoon, en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij haar gemachtigde mr. J.M.A.M. Ponsioen. Namens de Voogdijraad waren aanwezig mr. M. Ras-Pieternella en mevrouw A. Emmanuel.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voorzetting van de behandeling van 5 januari 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder en [de man] in persoon, en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij haar gemachtigde mr. J.M.A.M. Ponsioen. Namens de Voogdijraad was aanwezig mr. Y.N. Maduro. Verweerder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de moeder en verweerder is op [datum] 2000 in Aruba geboren [de minderjarige] (hierna: de minderjarige).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt, naar het gerecht begrijpt, tot ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van verweerder.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht stelt allereerst vast dat de moeder niet in haar op 17 juli 2015 ingediende verzoek kan worden ontvangen. In dit verband is van belang dat ingevolge artikel 1:200, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap door de moeder dient te worden ingediend binnen een jaar na de geboorte van het kind. Dit betekent dat de moeder het verzoek uiterlijk op [datum] 2001 had moeten indienen. Dit heeft zij niet gedaan.

4.2

Ingevolge artikel 1:212 BWA dient in zaken van afstamming het minderjarige kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich, ter zitting van 20 oktober 2015, bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige [de minderjarige] op te treden en te kennen gegeven namens de minderjarige het verzoek te willen doen tot ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man. Daarbij is in aanmerking genomen dat de minderjarige in dit verzoek kan worden ontvangen nu het namens deze is ingediend binnen de in artikel 1:200, zesde lid, tweede volzin, BWA gestelde termijn.

4.3.

Uit het overgelegde rapport van het Laboratorio Familiar van 4 november 2015, houdende de bevindingen van een verwantschapsonderzoek (DNA-test), volgt in voldoende mate dat [de man] de biologische vader van de minderjarige is. Nu biologisch vaderschap door middel van DNA-onderzoek nagenoeg met zekerheid kan worden bewezen en er ook overigens geen reden is om aan de resultaten van het verwantschapsonderzoek te twijfelen, is hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder niet de biologische vader is. Het gerecht zal het verzoek van de minderjarige daarom toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart het verzoek van de moeder niet-ontvankelijk,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van [de minderjarige], geboren op [datum] 2000 in Aruba,

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [de verweerder], geboren op [datum] 1961 in Aruba, van [de minderjarige], geboren op [datum] 2000 in Aruba uit [de moeder],

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 16 februari 2016 door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.