Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:91

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-06-2015
Datum publicatie
19-06-2015
Zaaknummer
K.G. 572 van 2015
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betalen schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 10 juni 2015

Behorend bij K.G. 572 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

[eiseres],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [EISERES],

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de openbare rechtspersoon HET LAND ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Het Land,

gemachtigde: de advocaten mrs. J.P. Sjiem Fat en D.M. Canwood.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 mei 2015;

- de pleitnota van eiseres gefaxt op 15 mei 2015;

- de producties van eiseres gefaxt op 22 mei 2015;

- de aantekening van de comparitie van partijen gehouden op 29 mei 2015.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[eiseres] heeft in of omstreeks medio 2013 goederen aan het Land verkocht en geleverd, alsmede in opdracht van het Land diensten verricht. Factuurnummer 16 ten bedrage van Afl. 317.042,86 is de specificatie van bedoelde diensten en levering.

2.2

Op 30 januari 2014 heeft tussen [eiseres] en het Land een bespreking plaatsgevonden, waarbij partijen de afspraak hebben gemaakt dat bij het bevestigen c.q. goedkeuren van de begroting 2014 van het Land Aruba rekening gehouden zou worden met betaling van deze openstaande factuur.

2.3

De goedkeuring van de begroting van het Land Aruba was rond 31 maart 2014 nog niet rond.

2.4

Om zijn schade te beperken heeft [eiseres] een factorovereenkomst aangegaan met Factor Plus m.b.t. deze factuur nummer 16. Dit factorovereenkomst hield in dat de vordering van [eiseres] voor 100% overgenomen wordt door Factors Plus, onder de voorwaarde dat 80% van de hoofdsom alvast bij de cessie aan [eiseres] wordt afgedragen en de resterende 20% pas op het moment dat het Land de gehele factuur 16 aan Factor Plus heeft voldaan. Zolang factuur niet is voldaan, is [eiseres] een “factorloon” verschuldigd aan Factor Plus.

2.5

Betaling van deze factuur door het Land is nog steeds niet voldaan.

2.6

Het factorloon over het jaar 2014 bedraagt Afl. 22.480,63.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[eiseres] vordert – uitvoerbaar bij voorraad – het Land te veroordelen tot betaling aan Factor Plus, binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis, een bedrag van Afl. 317.042,86, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 april 2014 – althans vanaf een door het Gerecht in goede justitie vast te stellen andere datum –, alsmede tot betaling aan [eiseres]ten titel van voorschot op schadevergoeding een bedrag van Afl. 22.480,63, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 januari 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, op straffe van een dwangsom van Afl. 5.000,- voor iedere dag of dagdeel dat het Land niet (of niet geheel) voldoet aan deze verplichting, alles met veroordeling van Land Aruba tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Het Land erkent de hoofdvordering ad Afl. 317.042,86, maar voert verweer tegen het gevorderde schadevergoeding.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor wat betreft de door het Land erkende hoofdvordering kan deze als onweersproken worden toegewezen.

4.2

Met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding wijst het gerecht, op Boek 6 artikel 119 van het Burgerlijke Wetboek van Aruba. De schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Dit brengt met zich mee dat enkel de gevorderde wettelijke rente toewijsbaar is. Het gerecht zal op grond daarvan de gevorderde schadevergoeding afwijzen.

4.3

De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen.

4.4

Het gerecht ziet geen aanleiding om de gevorderde dwangsom toe te wijzen.

4.5

Als de in het ongelijk te stellen partij zal het Land tot vergoeding van de kosten van [eiseres]worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt het Land om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis tot betaling aan Factor Plus het bedrag van Afl. 317.042,86, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 april 2014;

veroordeelt het Land in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiseres] worden begroot op Afl. 3.400, aan griffierecht, Afl. 218,70 aan explootkosten en Afl. 5.400, (2 punten) aan salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.