Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:83

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-06-2015
Datum publicatie
15-06-2015
Zaaknummer
A.R. 527 van 2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Scheiding en deling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 juni 2015

Behorend bij A.R. 527 van 2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

1 [eiser],

2. [eiseres] ,

eisers,

gemachtigde: E.M.J. Cafarzuza,

tegen:

1 [gedaagde sub 1],

2 [gedaagde sub 2],

3. [gedaagde sub 3] ,

4. [gedaagde sub 4] ,

5. [gedaagde sub 5] ,

gedaagden,

gedaagden sub 1, 3 en 5 zijn niet verschenen.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 23 oktober 2013 blijkt uit het tussenvonnis van die datum.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Het geding is in verband met het overlijden van gedaagde sub 5 bij voornoemd tussenvonnis geschorst. Bij dit tussenvonnis werd, na opgave belanghebbenden door eisers, voorts bepaald dat twee kinderen van wijlen gedaagde sub 5, te weten [de dochter] en [de zoon], dienden te worden opgeroepen door de deurwaarder voor de rolzitting van 19 februari 2014 teneinde in de gelegenheid gesteld te worden het geding te hervatten.

2.2 [

[de dochter] en [de zoon] zijn na oproeping niet verschenen ter rolle van 19 februari 2014, waarna de rolrechter akte niet dienen heeft verleend en de zaak weer voor vonnis is komen te staan.

2.3

Ten einde vast te kunnen stellen of één of meer van de door eisers genoemde erfgenamen van wijlen [erflater] en van wijlen gedaagde sub 5 wel of geen erfgenaam zijn dient het gerecht, alvorens de zaak verder te kunnen beoordelen, (alsnog) te beschikken over een verklaring van erfrecht van wijlen [erflater], die door eisers dient te worden overgelegd. Uit deze verklaring van erfrecht dient tevens te blijken wie de wettige erfgenamen van wijlen gedaagde sub 5 zijn. Indien dit laatste niet mogelijk is, dienen eisers tevens (alsnog) een verklaring van erfrecht van wijlen gedaagde sub 5 in het geding te brengen, om vast te kunnen stellen of alle wettige erfgenamen van wijlen gedaagde sub 5 zijn opgeroepen. De zaak zal daarvoor naar de hierna te bepalen rol worden verwezen.

2.4

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 19 augustus 2015 voor overlegging verklaring(en) van erfrecht zijdens eisers;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.