Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:82

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-06-2015
Datum publicatie
11-06-2015
Zaaknummer
EJ nr. 2221 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

stiefvader adoptie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 juni 2015

Behorend bij EJ nr. 2221 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[de stiefvader],

wonende in Aruba, Nuñe 86,

VERZOEKER, hierna: de stiefvader,

procederend in persoon,

tegen

[de vader],

zonder bekende woon- en of verblijfplaats in de Verenigde Staten,

VERWEERDER, hierna: de vader.

Belanghebbenden:

[minderjarige 1], de minderjarige,

[minderjarige 2], de minderjarige,

[de moeder], de moeder,

allen wonende in Aruba,

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 18 september 2014;

- het minderjarigenverhoor van [minderjarige 1] van 26 januari 2015;

- de griffiersaantekeningen van de behandeling van 27 januari 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers in persoon. Namens de Voogdijraad is aanwezig mevrouw R. Duinkerk;

- het rapport van de Voogdijraad, ingediend op 21 mei 2015;

- de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling op 26 mei 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers in persoon. Namens de Voogdijraad zijn aanwezig mevrouw S.M. Maduro, mevrouw D. Lejuez en drs. M. Fingal;

- de schriftelijke uitlating zijdens de Voogdijraad, ingediend op 1 juni 2015.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de moeder en de vader is op [datum] 1997 in Puerto Rico geboren [minderjarige 1] en op [datum] 2003 in Aruba geboren [minderjarige 2] (hierna: de minderjarigen).

2.2

In het jaar 2006 zijn de moeder en de vader in de Dominicaanse Republiek van elkaar gescheiden en zijn gezamenlijk belast gebleven met het ouderlijk gezag over de minderjarigen.

2.3

De stiefvader is in het jaar 2010 met de moeder in het huwelijk getreden. Zij wonen al 7 jaar samen. Uit dit huwelijk is de minderjarige [minderjarige 3] (4 jaar) geboren.

3 HET VERZOEK

3.1

Het verzoek strekt tot het uitspreken van de adoptie door de stiefvader van de minderjarigen.

3.2

De moeder heeft ter zitting van 26 mei 2015 verzocht om alleen belast te worden met het gezag over de minderjarigen.

4 DE BEOORDELING

Ouderlijk gezag

4.1

De moeder heeft ter onderbouwing van haar verzoek om eenhoofdig gezag, aangevoerd dat zij sinds 2006 alleen, en sinds 2008 samen met de stiefvader, de verzorging van de minderjarigen op zich heeft, dat de vader drugs- en alcoholproblemen heeft en thans in een “rehab zit” en dat er geen contact is tussen haar en de vader. De vader gaat akkoord met het verzoek. De Voogdijraad heeft ter zitting geadviseerd om het verzoek van de moeder toe te wijzen. Het gerecht acht, gelet op het verhandelde ter zitting, het in het belang van de minderjarigen dat de moeder belast wordt met het eenhoofdig ouderlijk gezag en zal dienovereenkomstig beslissen.

Adoptie

4.2

Het adoptieverzoek is op grond van artikel 1:227 lid 3 BW toewijsbaar indien de adoptie in het kennelijk belang van de minderjarigen is en aan de in de artikelen 1:227 lid 2 BW en 1:228 lid 1 BW gestelde voorwaarden is voldaan.

[minderjarige 2]

4.3

Ten aanzien van Gabriela wordt niet voldaan aan de in artikel 1:227 lid 3 BW opgenomen eis dat de adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige is. Uit het rapport van de Voogdijraad blijkt dat [minderjarige 2] wekelijks contact heeft met haar vader, een goede band heeft met de vader en niet van achternaam wenst te veranderen. Een verbreking van de familieband met de vader zou in deze situatie tegennatuurlijk zijn en haar ontwikkeling schaden. Het verzoek van de stiefvader ten aanzien van [minderjarige 2] wordt dan ook afgewezen.

[minderjarige 1]

4.4

Er is geen band noch contact met de vader, de stiefvader vervult al jaren de vaderrol en [minderjarige 1] voelt zich deel van zijn familie. De adoptiewens van de minderjarige is authentiek. Het gerecht acht de verzochte adoptie ten aanzien van [minderjarige 1] uit het oogpunt van bevestiging van de banden met de stiefvader in het kennelijk belang van [minderjarige 1]. Nu voorts aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan (nu de moeder alleen met het gezag over [minderjarige 1] zal worden belast), en ook overigens niet van bezwaren is gebleken, zal het gerecht het verzoek om adoptie van [minderjarige 1] door de stiefvader toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

bepaalt dat de moeder, [moeder], voortaan alleen zal zijn belast met het ouderlijk gezag over de minderjarigen [minderjarige 1], geboren op [datum] 1997 in Puerto Rico en [minderjarige 2], geboren op [datum] 2003 in Aruba,

spreekt uit de adoptie van [minderjarige 1], geboren op [datum] in Puerto Rico, door [stiefvader], geboren op [datum] 1967 in Nederland,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 9 juni 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.