Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:81

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-06-2015
Datum publicatie
11-06-2015
Zaaknummer
E.J. nr. 216 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

benoeming deskundigen; artikel 173 in verband met artikel 679, lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 juni 2015

Behorend bij E.J. nr. 216 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [verzoeker 1]

2. [verzoeker 2] ,

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 5 februari 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 5 mei 2015, waaruit blijkt dat verzoekers in persoon zijn verschenen. Tevens is de opgeroepen notaris mr. R.E. Yarzagaray bij zijn gemachtigde mr. L.J. Pieters verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Op [datum] is in Aruba overleden, mevrouw [erflaatster] (hierna: de erflaatster). Verzoekers zijn haar broer en zus.

2.2

Bij testament van [datum] heeft de erflaatster verzoekers tezamen als uitvoerders van haar uiterste wilsbeschikkingen en beredderaars van haar boedel benoemd. Bij dat testament heeft de erflaatster tevens beschikt dat haar woonhuis, plaatselijk bekend als “[adres]”, zes maanden na haar overlijden te koop wordt aangeboden voor een prijs vast te stellen door drie deskundigen, te benoemen door de rechter in dit gerecht.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek strekt tot benoeming van drie deskundigen en is kennelijk gegrond op artikel 173 in verband met artikel 679, lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (hierna: Rv). Ingevolge die bepalingen kan de rechter op verzoek van partijen een bericht van deskundigen bevelen, om de waarde van een of meer van de te verdelen goederen te schatten.

3.2

Nu de erflaatster in haar testament heeft beschikt om drie deskundigen door het gerecht te laten benoemen om de prijs (waarde) van het in de erfenis gevallen woonhuis te [adres] vast te stellen, en het verzoek is ingediend door de uitvoerders van haar uiterste wilsbeschikking kan het verzoek worden toegewezen.

4 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

beveelt een onderzoek door drie deskundigen (taxateurs) ter vaststelling van de (verkoop)waarde van het in de erfenis van [erflaatster], geboren te Aruba op [datum] en overleden te Aruba op [datum], gevallen woonhuis plaatselijk bekend als “[adres]”,

benoemt tot deskundigen de volgende taxateurs:

1. Lionel Mercalina, werkzaam bij Mer-Cann Bouwkundig advies buro, Piedra Plat 103-B, 592-1953, mer_cann@hotmail.com,

2. Edwin Tromp, Westpunt 3, 561-9053, edwinfrtromp@ gmail.com,

3. ing. Jozef M.L. Lacle, werkzaam bij Bureau Architecten Abjl & partners N.V., Paradera 3-A, 583-3778, greg@ABJL.com,

bepaalt dat de deskundigen voor hun werkzaamheden zullen worden vergoed ten laste van de nalatenschap,

bepaalt dat de deskundigen hun bericht zullen uitbrengen aan de verzoekers, tevens uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking,

draagt de griffier op om een afschrift van deze benoeming aan de deskundigen te doen toekomen.

Deze beschikking is gegeven op 9 juni 2015 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.