Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:73

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-06-2015
Datum publicatie
08-06-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 146 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging voornamen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 2 juni 2015

Behorend bij EJ. nr. 146 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

A en B,

beiden wonendein Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

Belanghebbenden:

C, de minderjarige.

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 27 januari 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 31 maart 2015, waaruit blijkt dat de verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd zijn verschenen. Namens de ambtenaar van de burgerlijke stand is ter zitting aanwezig mevrouw mr. J. Koolman.

De uitspraak is vervolgens nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Verzoekers hebben de minderjarige C, geboren op ….. 2006 in Aruba, geadopteerd. De adoptie is bij beschikking van dit gerecht van 16 oktober 2012 uitgesproken.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe de voornamen van de minderjarige C te wijzigen in .......

Ter onderbouwing van het verzoek is aangevoerd dat C, die autistisch is, sedert de kleuterschool zichzelf eerst ...... noemde, omdat zijn beste vriendje zo heet, en daarna ....... Wat betreft de tweede voornaam is aangevoerd dat de huidige naam ...... de naam is van de biologische vader van de minderjarige met wie hij al jaren (vanaf februari 2007) geen enkel contact heeft, en wiens kwalijke invloed heeft geleid tot een kinderbeschermingsmaatregel ten behoeve van - en uithuisplaatsing van de minderjarige en zijn broers, terwijl de gewenste voornaam ……. een samentrekking is van de namen ……, een neef van verzoekster met wie de minderjarige een goede band heeft, en ……, de vader van verzoekster, adoptief grootvader van de minderjarige, met wie hij tot diens dood vier jaar geleden een zeer goede band had.

4 DE BEOORDELING

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Voor een wijziging van de voornaam dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ter zitting te kennen gegeven geen bezwaren te hebben tegen de voorgestelde voornaamswijziging.

Gelet op hetgeen ter zitting is besproken en de schriftelijke stukken is het gerecht van oordeel dat verzoekers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er een zwaarwichtig belang bestaat voor de wijziging van de voornamen van de minderjarige. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijzigt de voornamen van C, geboren op ……. 2006 in Aruba, in dier voege dat deze komen te luiden: .......

bepaalt dat de griffier een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 2 juni 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.