Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:69

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-06-2015
Datum publicatie
08-06-2015
Zaaknummer
EJ nr. 2990 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling (geestelijk)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 2 juni 2015

behorend bij EJ nr. 2990 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 A,

2. B,

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp,

om ondercuratelestelling van hun moeder

C,

wonende in Aruba,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen C.

Belanghebbenden:

 1. D, de dochter, wonende in de Verenigde Staten,

 2. E, de dochter en wonende in de Verenigde Staten.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 1 december 2014.

 • -

  de griffiersaantekeningen van de behandeling van 24 maart 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde, de verweerster in persoon en mevrouw F de verzorgster van verweerder;

 • -

  de akte zijdens verzoekers, d.d. 21 april 2015;

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

2.1

Het verzoek strekt ertoe om C onder curatele te stellen met benoeming van verzoekster sub 1 tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat C aan een geestelijke stoornis lijdt en, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen naar behoren waar te nemen.

2.2

De belanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het verzoek tot ondercuratelestelling.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekers, de belanghebbenden, de huisarts d.d. …. 2015, en de ondervraging van C is gebleken dat C wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Naar het oordeel van het gerecht strookt het verzoek tot benoeming van verzoekster tot curatrice het meest met de belangen van C. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt C, geboren op ….. 1931 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, A, wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens de curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 2 juni 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.