Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:64

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-06-2015
Datum publicatie
08-06-2015
Zaaknummer
A.R. 3068 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel recht huurachterstand ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 3 juni 2015

Behorend bij A.R. 3068 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

STICHTING FUNCADION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

A,

te Aruba,

hierna ook te noemen: A,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 februari 2015;

- de aantekeningen van ter gelegenheid van de comparitie op 22 april 2015.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

A huurt van FCCA een woning.

2.2

A is meer dan een keer achter geraakt met betaling van de huur.

2.3

A is ook de daarom overeengekomen afbetalingsregeling niet nagekomen.

2.4

Het inkomen van A, ook samen met dat van haar gezinsleden, in onvoldoende om de achterstand binnen een redelijke termijn in te lopen en de lopende huur te betalen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert – kort gezegd uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van A tot betaling van de huurachterstand en ontruiming van de woning, met veroordeling van A tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

FCCA grondt de vordering erop dat A is tekortgeschoten in de nakoming van de huurbetalingsverplichting.

3.3

Casimire voert hiertegen verweer.

4. DE BEOORDELING

4.1

De vordering is niet inhoudelijk weersproken.

4.2

Niet voldoende toegelicht is hoe A van haar huidige inkomen, ook als dat van haar dochter erbij opgeteld zou worden, zowel de lopende huurverplichting kan voldoen als de huurachterstand kan inhalen. Voldoende duidelijk is dat A helaas te duur woont.

4.3

FCCA heeft toegezegd A te willen helpen met het zoeken van goedkopere woonruimte. Dat A dan moet verhuizen en misschien ergens moet gaan wonen waar zij liever niet woont is helaas het gevolg van het feit dat A de huur van deze woning niet kan betalen.

4.4

De vorderingen zullen daarom worden toegewezen.

4.5

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat FCCA de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. FCCA heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als A niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft FCCA dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan A wordt betekend, en dat aan A overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien A medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft FCCA geen belang bij de verzochte machtiging.

4.6

Als de in het ongelijk te stellen partij zal A de proceskosten van FCCA moeten vergoeden.
5. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de huurovereenkomst;

veroordeelt A om binnen een maand na betekening van dit vonnis de woning [adres] te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van FCCA zijn, en de sleutels af te geven aan FCCA;

veroordeelt A tot betaling aan FCCA van een bedrag van Afl. 18.200,, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 december 2014 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom van de vanaf 1 november 2014 verschuldigde maandhuur van Afl. 1.300,;

veroordeelt a tot betaling van Afl. 1.300, per maand vanaf 30 mei 2015 tot de datum waarop a de woning zal hebben ontruimd;

veroordeelt a in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA/ worden begroot op Afl. 1.500, aan griffierecht, Afl. 1.032,35 aan explootkosten en Afl. 1.800, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 3 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.