Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:602

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-06-2015
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2143 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - ontkenning vaderschap / verbetering geboorteakte

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 juni 2015

behorend bij EJ nr. 2143 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[de moeder],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna te noemen: de moeder,

procederend in persoon,

tegen

[de man],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen: de man,

niet verschenen.

Belanghebbenden:

[de minderjarige 1],

vertegenwoordigd door de bijzondere curator: de Voogdijraad,

[de minderjarige 2],

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, hierna: de abs,

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit de tussenbeschikking van dit gerecht van 29 september 2015, met de daarin genoemde stukken, alsmede uit:

  • -

    het DNA Test Report van het I.L. Laboratorio Familiar NV van10 februari 2016, ingediend op 10 maart 2016,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling met gesloten deuren op 31 mei 2016, waaruit blijkt dat alleen mevrouw A. Flanders namens de Voogdijraad aanwezig was.

Uitspraak is hierna bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

Ten aanzien van [de minderjarige 2]

2.1

Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW) kan de rechter op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte in een register van de burgerlijke stand. Het gerecht is van oordeel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand op grond van zijn taakomschrijving ex artikel 1:20 BW als belanghebbende dient te worden aangemerkt.

2.2

De ambtenaar heeft geadviseerd de verbetering van de geboorteakte met nummer [nummer] van 2005 ten name van de minderjarige [de minderjarige 2] gelasten in die zin dat de gegevens van de vader worden doorgehaald.

2.3

Zoals in de tussenbeschikking van 29 september 2015 reeds is overwogen, is gebleken dat de minderjarige [de minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2005 in Aruba, niet is geboren binnen het huwelijk van de moeder en de man. Dat huwelijk is immers reeds op [datum] 2003 door echtscheiding geƫindigd, en ten onrechte pas op [datum] 2012 alhier geregistreerd. Dit betekent dat de man ten onrechte als juridische vader van [de minderjarige 2] staat vermeld in haar geboorteakte. De geboorteakte dient dan ook in die zin te worden verbeterd.

Ten aanzien van [de minderjarige 1]

2.4

Uit het overgelegde DNA Test Report is gebleken dat de man, [naam van man 2], geboren op [geboortedatum] 1976, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (99,9999999999%) de biologische vader van [de minderjarige 1] is. Hieruit volgt dat de man niet de biologische vader van [de minderjarige 1] kan zijn. Aan de wettelijke vereiste voor ontkenning van zijn door het huwelijk ontstane vaderschap is dan ook voldaan. De door [de minderjarige 1], via de voor haar benoemde bijzondere curator, verzochte gegrondverklaring van deze ontkenning, kan dan worden toegewezen.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

Ten aanzien van [de minderjarige 1]

- verklaart het verzoek van de bijzondere curator namens de minderjarige [de minderjarige 1] tot ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man, [naam], geboren op [geboortedatum] 1965 in Colombia, van de minderjarige [de minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2002 in Aruba uit de moeder, [de moeder], geboren op [geboortedatum] 1971 in de Dominicaanse Republiek, gegrond;

- gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand deze beschikking in zoverre in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand door middel van een latere toevoeging aan de geboorteakte van [de minderjarige 1], met aktenummer [nummer] van het jaar 2002;

Ten aanzien van [de minderjarige 2]

- gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte met aktenummer [nummer] van het jaar 2005, ten name van [de minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2005 in Aruba, te verbeteren als volgt:

Geslachtsnaam kind : [geslachtsnaam]

Geslachtsnaam vader : -

Voornamen vader : -

Plaats van geboorte vader : -

Dag van geboorte vader : -

Ten aanzien van beiden

- draagt de griffier op niet eerder dan zes weken na de dag van de uitspraak van deze beschikking - indien daartegen geen beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aldus gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter zitting van 28 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.