Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:599

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-12-2015
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
533, 587, 588, 589, 590 en 591 van 2015
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse strafzaak. Diefstal met geweld in vereniging. Diefstal met braak. Diefstal in vereniging met braak. Verduistering. Bedreiging met mishandeling met een wapen. Opzetheling. Poging tot diefstal met inklimming.

Verweer: aantreffen van vingerafdrukken van verdachte bij desbetreffende woningen echter onvoldoende om van wettig en overtuigend bewijs te kunnen spreken. Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken. Het gerecht verwerpt het verweer van de raadslieden. Op grond van het proces-verbaal van aangifte en het aantreffen van verdachtes vingerafdruk in of bij de desbetreffende woningen waaruit is ingebroken, is boven redelijke twijfel verheven dat niet een ander dan verdachte zich aan genoemde diefstal heeft schuldig gemaakt. Concrete feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn gesteld noch gebleken. Gelet op het vorenstaande, acht het gerecht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Toepassing jeugdstrafrecht. Jeugddetentie voor de duur van 2 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans […] gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 17 november 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsmanlieden, mrs. D.G. Illes, R.L.F. Dijkhoff, M. Croes, D. Holwerda-Munk en H.G. Figaroa.

De officier van justitie, mr. Y. Pronk, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het in de zaak met parketnummer P-2015/02163 primair ten laste gelegde feit alsmede van het in het subsidiair, onder het tweede gedachtestreepje ten laste gelegde feit, vrij te spreken. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd de verdachte ter zake van de overige feiten te veroordelen tot jeugddetentie voor de duur van twee jaar, met aftrek van voorarrest.

De raadslieden hebben verweer gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen in de zaak met parketnummer P-2014/09374, tenlastegelegd:

P-2015/09967

Overval […]

dat hij op of omstreeks 26 maart 2015 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening onder meer heeft weggenomen een portemonnee inhoudende ongeveer Afl 5.000,=, althans een hoeveelheid geld, en/of een (gouden) (hals)ketting en/of een (gouden) kruisvormige hanger, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer 1] met zijn/hun (tot vuist gebalde) hand(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of die [slachtoffer 1] met kracht heeft/hebben vastgehouden en/of een (groot) kapmes, althans een op een (groot) kapmes gelijkend voorwerp, tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of dat (groot) kapmes, althans dat op een (groot) kapmes gelijkend voorwerp, tegen de hals van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt (gehouden);

P-2014/03955

dat hij op of omstreeks 27 maart 2014 in Aruba opzettelijk een (of meer) krat(ten) bier en/of

een (of meer) fles(sen) alcoholhoudende drank, geheel of ten dele toebehorende aan het

[slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren)

verdachte als gevonden voorwerp, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had,

wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat hij op of omstreeks 27 maart 2014 te Aruba, opzettelijk een (of meer) krat(ten) bier en/of een (of meer) fles(sen) alcoholhoudende drank, heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het/de goed(eren) wist en/of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door diefstal, in elk geval een door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

P-2015/06799

dat hij op of omstreeks 19 mei 2014 te Aruba, [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met mishandeling met gebruikmaking van wapenen als bedoeld bij het tweede lid van artikel 1 van de Wapenverordening, immers heeft hij, verdachte, toen en aldaar opzettelijk dreigend meermalen, althans eenmaal, tegen die [slachtoffer 3] gezegd/geschreeuwd: “Mi ta bai juke bo”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

P-2015/02163

dat hij op of omstreeks 18 januari 2015 en/of in of omstreeks de periode van 06 februari 2015 tot en met 07 februari 2015 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een motorvoertuig van het merk [merk 1], model [model 1], met kenteken [kentekennummer 1]

en/of

- een motor voertuig van het merk [merk 2], model [model 2] met kenteken [kentekennummer 2],

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of de [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s)

zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of door inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat hij in of omstreeks de periode van 18 januari 2015 tot en met 07 februari 2015, althans in of omstreeks de periode van 06 februari 2015 tot en met 07 februari 2015 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- een motorvoertuig van het merk [merk 1], model [model 1], met kenteken [kentekennummer 1]

en/of

- een motorvoertuig van het merk [merk 2], model [model 2] met kenteken [kentekennummer 2],

heeft verworven, voorhanden heeft gehad of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die motorvoertuig(en) wist of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

P-2015/01015

dat hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 06 januari 2015 tot en met 07 januari 2015 in Aruba, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten appartement [appartement nummer] gelegen te [adres slachtoffer 6], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 6], vertoefde, heeft weggenomen een laptop (van het merk [merk]) en/of een flatscreen (van het merk [merk]) en/of een koppel met uitrusting (te weten een spuitbus en een handboei), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel;

P-2014/09374

1. dat hij in of omstreeks de periode van 9 juni 2014 tot en met 10 juni 2014 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 7], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 7] vertoefde, heeft weggenomen een (flatscreen) televisie (van het merk [merk]), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

2. dat hij op of omstreeks 23 juni 2014 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 8], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 8] vertoefde, heeft weggenomen een laptop (van het merk [merk]) en/of een Playstation [nummer] (van het merk [merk]) en/of vijf, althans een (computer)spel(letjes), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

3. dat hij op of omstreeks 29 juni 2014 in Aruba ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 9], weg te nemen enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn, verdachtes, bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), het raam (van de badkamer) en/of de wasbak (in de badkamer) heeft vernield en/of door het raam van de badkamer is geklommen en/of muskietengaas van het raam (van de slaapkamer) heeft weggehaald, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat hij op of omstreeks 29 juni 2014 te Aruba opzettelijk en wederrechtelijk een (badkamer)raam en/of een wasbak, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem (verdachte), heeft vernield, en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

A. Vrijspraak

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat de verdachte het primair tenlastegelegde feit in de zaak met parketnummer P-2015/02163 heeft begaan en zal de verdachte daarvan vrijspreken.

B. Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

P-2015/09967

Overval […]

dat hij op of omstreeks 26 maart 2015 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening onder meer heeft weggenomen een portemonnee inhoudende ongeveer Afl. 5000,=, althans een hoeveelheid geld, en/of een (gouden) (hals)ketting en/of een (gouden) kruisvormige hanger, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer 1] met zijn/hun (tot vuist gebalde) hand(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of die [slachtoffer 1] met kracht heeft/hebben vastgehouden en/of een (groot) kapmes, althans een op een (groot) kapmes gelijkend voorwerp, tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of dat (groot) kapmes, althans dat op een (groot) kapmes gelijkend voorwerp, tegen de hals van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt (gehouden);

P-2014/03955

dat hij op of omstreeks 27 maart 2014 in Aruba opzettelijk een (of meer) krat(ten) bier en/of

een (of meer) fles(sen) alcoholhoudende drank, geheel of ten dele toebehorende aan het

[slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren)

verdachte als gevonden voorwerp, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had,

wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

P-2015/06799

dat hij op of omstreeks 19 mei 2014 te Aruba, [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met mishandeling met gebruikmaking van wapenen als bedoeld bij het tweede lid van artikel 1 van de Wapenverordening, immers heeft hij, verdachte, toen en aldaar opzettelijk dreigend meermalen, althans eenmaal, tegen die [slachtoffer 3] gezegd/geschreeuwd: “Mi ta bai juke bo”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

P-2015/02163

dat hij in of omstreeks de periode van 18 januari 2015 tot en met 07 februari 2015, althans in of omstreeks de periode van 06 februari 2015 tot en met 07 februari 2015 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- een motorvoertuig van het merk [merk 1], model [model 1], met kenteken [kentekennummer 1]

en/of

- een motorvoertuig van het merk [merk 2], model [model 2] met kenteken [kentekennummer 2],

heeft verworven, voorhanden heeft gehad of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die motorvoertuig(en) wist of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

P-2015/01015

dat hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 06 januari 2015 tot en met 07 januari 2015 in Aruba, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten appartement [appartement nummer] gelegen te [adres slachtoffer 6], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 6], vertoefde, heeft weggenomen een laptop (van het merk [merk]) en/of een flatscreen (van het merk [merk]) en/of een koppel met uitrusting (te weten een spuitbus en een handboei), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel;

P-2014/09374

1. dat hij in of omstreeks de periode van 9 juni 2014 tot en met 10 juni 2014 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 7], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 7] vertoefde, heeft weggenomen een (flatscreen) televisie (van het merk [merk]), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

2. dat hij op of omstreeks 23 juni 2014 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 8], terwijl hij, verdachte, opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 8] vertoefde, heeft weggenomen een laptop (van het merk [merk]) en/of een Playstation [nummer] (van het merk [merk]) en/of vijf, althans een (computer)spel(letjes), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

3. dat hij op of omstreeks 29 juni 2014 in Aruba ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen te [adres slachtoffer 9], weg te nemen enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn, verdachtes, bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), het raam (van de badkamer) en/of de wasbak (in de badkamer) heeft vernield en/of door het raam van de badkamer is geklommen en/of muskietengaas van het raam (van de slaapkamer) heeft weggehaald, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

Bewijsoverweging

Door de raadslieden is in de zaken met parketnummers P-2015/01015, P-2014/03955 en

P-2014/03974 met betrekking tot de woninginbraken aangevoerd dat er te weinig bewijs in het dossier aanwezig is om tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten te kunnen komen. Weliswaar zijn de vingerafdrukken van verdachte aangetroffen bij de desbetreffende woningen echter is dat onvoldoende om van wettig en overtuigend bewijs te kunnen spreken. Verdachte derhalve dient te worden vrijgesproken.

Het gerecht verwerpt het verweer van de raadslieden. Op grond van het proces-verbaal van aangifte en het aantreffen van verdachtes vingerafdruk in of bij de desbetreffende woningen waaruit is ingebroken, is boven redelijke twijfel verheven dat niet een ander dan verdachte zich aan genoemde diefstal heeft schuldig gemaakt. Concrete feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn gesteld noch gebleken. Gelet op het vorenstaande, acht het gerecht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

P-2015/09967

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo. 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

P-2014/03955

Verduistering,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:298 van het Wetboek van Strafrecht.

P-2015/06799

Bedreiging met mishandeling met gebruikmaking van wapenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:255 van het Wetboek van Strafvordering.

P-2015/02163

Subsidiair: opzetheling,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:397 van het Wetboek van Strafrecht.

P-2015/01015

Diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, terwijl het feit wordt gepleegd in een woning door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:290 van het Wetboek van Strafrecht.

P-2014/09374

1. Diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, terwijl het feit wordt gepleegd in een woning door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:290 van het Wetboek van Strafrecht.

2. Diefstal in een woning door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:290 van het Wetboek van Strafrecht.

3. Primair: poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van inklimming, terwijl het feit wordt gepleegd in een woning door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden,

strafbaar gesteld bij artikel 2:290 jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

De verdachte was ten tijde van het plegen van de feiten vijftien en zestien jaar oud. Dit betekent dat hij op grond van artikel 1:157 van het Wetboek van Strafrecht overeenkomstig de in dit wetboek neergelegde bijzondere bepalingen voor jeugdige personen zal worden bestraft.

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich met anderen schuldig gemaakt aan een overval op een eigenaar van een bar, die bezig was zijn zaak aan het sluiten. Hierbij is er zowel voor als tijdens de overval geweld gebruikt en met geweld gedreigd. Door deze overval is de rechtsorde ernstig geschokt en zijn de gevoelens van angst en onveiligheid in de Arubaanse samenleving aangewakkerd. Niet alleen is er financiële schade geleden, maar heeft het slachtoffer vooral ook grote angst en leed ondervonden. Slachtoffers van dergelijke daden kunnen nog langdurig lijden onder de (geestelijke) gevolgen daarvan. Het gerecht neemt het de verdachte dan ook uiterst kwalijk dat hij, kennelijk louter gedreven door financieel gewin, heeft gekozen om een dergelijk ernstig feit te begaan.

Daarnaast heeft hij vier inbraken gepleegd in woningen. Behalve de materiele schade die hij daarmee heeft aangericht, is het vooral ook het schenden van het ongestoorde bezit dat de gedupeerden zo schokt. Verdachte is met zijn handelen geheel voorbijgegaan aan de gevoelens van onveiligheid die veelal door een woninginbraak bij de bewoners worden veroorzaakt.

Tevens heeft verdachte iemand bedreigd dat hij hem zal steken en heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzetheling door te rijden in een auto waarvan hij wist dat deze uit misdrijf afkomstig was.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij nooit eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan jeugddetentie voor de maximale duur die de wet in het onderhavige geval toestaat.

Het gerecht acht het van belang dat de opgelegde jeugddetentie, ondanks het feit dat de verdachte reeds meerderjarig is, ook daadwerkelijk als zodanig ten uitvoer wordt gelegd. Het gerecht zal dit aldus bepalen.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:157, 1:163, 1:164, 1:165 en 1:167 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

Het gerecht:

verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4A omschreven heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van TWEE (2) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

bepaalt dat de jeugddetentie ook na het bereiken door de verdachte van de meerderjarigheid daadwerkelijk als zodanig ten uitvoer wordt gelegd;

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. E.M.D. Angela en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 4 december 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.