Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:555

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-11-2015
Datum publicatie
11-12-2015
Zaaknummer
LAR nr. 1549 van 2015
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 9 november 2015

LAR nr. 1549 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[ xxxx ],

wonende in Aruba,

APPELLANTE,

procederende in persoon,

gericht tegen:

de Gouverneur van Aruba,

zetelende in Aruba,

VERWEERDER.

1 PROCESVERLOOP

Op 6 februari 2014 heeft appellante bij verweerder een verklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap (optieverklaring) afgelegd als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel h, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Bij beschikking van 27 maart 2014 heeft verweerder geweigerd de verkrijging van het Nederlanderschap door appellante te bevestigen.

Tegen deze beschikking heeft appellante op 8 april 2015 bezwaar gemaakt.

Tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaar heeft appellante op 17 juli 2015 beroep ingesteld bij dit gerecht.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Het gerecht overweegt dat appellante tijdig in beroep is gekomen tegen het uitblijven van een beslissing op haar bezwaarschrift.

2.2

Ingevolge artikel 32, onder c, van de Lar kan het gerecht onmiddellijk uitspraak doen indien de beslissing waartegen het beroep is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven. De vaststelling dat ten tijde van het sluiten van het onderzoek nog geen reële beslissing op het bezwaar is genomen en de omstandigheid dat geen inhoudelijk verweer door verweerder is gevoerd, maken dat de ongemotiveerde, als afwijzende beslissing op het bezwaar geldende, beschikking kennelijk niet in stand kan blijven. Daaraan kan niet afdoen verweerders betoog dat, als gevolg van een achterstand bij de behandeling van bezwaarschriften, de bezwaaradviescommissie nog geen advies heeft uitgebracht. De door verweerder uitgesproken wens dit advies af te wachten, laat onverlet dat inmiddels een voor vernietiging in aanmerking komende afwijzende beslissing op het bezwaar is ontstaan.

2.3

Het beroep zal gegrond worden verklaard. Verweerder dient binnen drie maanden na deze uitspraak een reële beslissing te nemen.

2.4

Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

 verklaart het beroep gegrond;

 vernietigt de bestreden fictieve afwijzende beschikking op het bezwaar van appellante;

 bepaalt dat verweerder binnen drie maanden na dagtekening van deze uitspraak een reële beslissing dient te nemen op het bezwaar van appellante;

 gelast dat het door appellante gestorte griffierecht van Afl. 25,-- aan haar wordt terugbetaald.

Deze beslissing werd gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag, 9 november 2015, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het Hof (art. 53a LAR).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op het beroep is gedagtekend. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening bij de griffie van het Gerecht van een aan het Hof gericht beroepschrift (art. 53b LAR).