Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:553

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-11-2015
Datum publicatie
11-12-2015
Zaaknummer
LAR nr. 1380 van 2015
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 9 november 2015

LAR nr. 1380 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[ xxxx ] en

[ xxxx ]

wondende in Aruba,

APPELLANTEN,

vertegenwoordigd door R.E. Gibbs,

gericht tegen:

het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister,

zetelende in Aruba,

VERWEERDER.

1 PROCESVERLOOP

Appellanten heeft op 25 maart 2015 bezwaar gemaakt tegen de beschikking van verweerder van 12 maart 2015 strekkende tot weigering van de inschrijving van hun huwelijk in het bevolkingsregister.

Tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaar hebben appellanten op 26 juni 2015 beroep ingesteld bij dit gerecht.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Het gerecht overweegt dat appellanten tijdig in beroep zijn gekomen tegen het uitblijven van een beslissing op hun bezwaarschrift. Daartoe wordt overwogen dat verweerder, gelet op de termijnen, genoemd in de artikelen 15, onder a, 19, eerste lid, en 20, eerste lid, van de LAR, binnen twaalf weken na indiening van het bezwaarschrift daarop een beslissing had behoren te nemen. Anders dan verweerder kennelijk meent is daarbij niet relevant op welk tijdstip hij het bezwaarschrift daadwerkelijk ter behandeling aan de bezwaaradviescommissie heeft gezonden. Het niet (tijdig) doorzenden na ontvangst van het bezwaarschrift doet deze termijn niet verlengen. Het gerecht stelt in dit verband vast dat het bezwaarschrift door appellanten reeds op 25 maart 2015 (mede) bij de bezwaaradviescommissie is ingediend. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat als datum van indiening bij het tot nemen van een beslissing daarop bevoegde bestuursorgaan tevens heeft te gelden de datum van indiening bij de bezwaaradviescommissie. De termijn waarbinnen verweerder had moeten beslissen is derhalve op die dag gaan lopen.

2.2

Ingevolge artikel 32, onder c, van de Lar kan het gerecht onmiddellijk uitspraak doen indien de beslissing waartegen het beroep is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven. De vaststelling dat ten tijde van het sluiten van het onderzoek nog geen reële beslissing op het bezwaar is genomen en de omstandigheid dat verweerder geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd, maken dat de ongemotiveerde, als afwijzende beslissing op het bezwaar geldende, beschikking kennelijk niet in stand kan blijven. Het beroep zal gegrond worden verklaard. Verweerder dient binnen drie maanden na deze uitspraak een reële beslissing te nemen.

2.3

Nu appellanten met recht in beroep zijn gekomen en zich bij gemachtigde hebben laten vertegenwoordigen, is aannemelijk geworden dat appellanten hiertoe noodzakelijke kosten hebben gemaakt. Verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van dit geding, begroot op een bedrag van Afl. 300,-- aan gemachtigdensalaris.

2.4

Beslist wordt als volgt.

3
3. BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

 verklaart het beroep gegrond;

 vernietigt de bestreden fictieve afwijzende beschikking op het bezwaar van appellanten;

 bepaalt dat verweerder binnen drie maanden na dagtekening van deze uitspraak een reële beslissing dient te nemen op het bezwaar van appellanten;

 veroordeelt verweerder tot betaling van de door appellanten voor dit geding gemaakte kosten aan rechtskundige bijstand, begroot op Afl. 300,--;

 gelast dat het door appellanten gestorte griffierecht van Afl. 25,-- aan hen wordt terugbetaald.

Deze beslissing werd gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag, 9 november 2015, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het Hof (art. 53a LAR).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op het beroep is gedagtekend. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening bij de griffie van het Gerecht van een aan het Hof gericht beroepschrift (art. 53b LAR).