Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:549

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-11-2015
Datum publicatie
10-12-2015
Zaaknummer
LAR nr. 3017 van 2014
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Fictieve weigering op het bezwaar tegen de weigering van verweerder om het huwelijk in te schrijven in het bevolkingsregister van Aruba.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 9 november 2015

LAR nr. 3017 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[ xxxx ] ,

[ xxxx ],

wonende in Aruba,

APPELLANTEN,

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Steward,

gericht tegen:

het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister,

zetelende in Aruba,

VERWEERDER.

1 PROCESVERLOOP

Appellanten hebben op 9 september 2014 bezwaar gemaakt tegen de beschikking van verweerder van 30 juli 2014 inhoudende de weigering om hun huwelijk in te schrijven in het bevolkingsregister van Aruba.

Tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaar hebben appellanten op 4 december 2014 beroep ingesteld bij dit gerecht.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Het gerecht overweegt dat appellanten tijdig in beroep zijn gekomen van de fictieve weigering in bezwaar.

2.2

Bij het sluiten van het onderzoek is niet gebleken dat verweerder binnen de door de Lar gestelde termijn op het bezwaar van appellanten heeft beslist.

Ingevolge de artikelen 15, onder a, 19, eerste lid, en 20, eerste lid, van de Lar is verweerder gehouden om binnen een termijn van twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing te nemen op het bezwaar. Daarbij is in aanmerking genomen dat niet is gebleken dat de Bezwaaradviescommissie (Bac) gebruik heeft gemaakt van de in artikel 19, tweede lid, van de Lar neergelegde bevoegdheid om de termijn, bedoeld in het eerste lid, te verlengen. Dat het bezwaarschrift zoals door verweerder gesteld tijdig naar de Bac is verstuurd en dat bij de Bac nog geen hoorzitting heeft plaatsgevonden, doet aan de wettelijk termijn waarbinnen dient te worden beslist, niet af. Op het bezwaar van appellanten is derhalve een fictieve afwijzende beslissing ontstaan. Aangezien deze beslissing niet met redenen is omkleed, kan deze wegens strijd met het motiveringsbeginsel niet in stand blijven. Het beroep is derhalve kennelijk gegrond zodat met toepassing van artikel 32, aanhef en onder c, van de Lar uitspraak zal worden gedaan. Verweerder dient binnen drie maanden na deze uitspraak alsnog een reële beslissing te nemen.

2.3

Nu appellanten met recht in beroep zijn gekomen en zich bij gemachtigde hebben laten vertegenwoordigen, is aannemelijk geworden dat appellanten hiertoe noodzakelijke kosten hebben gemaakt. Verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van dit geding, die begroot wordt op een bedrag van Afl. 500,- aan gemachtigdensalaris.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

 verklaart het beroep gegrond;

 vernietigt de bestreden fictieve afwijzende beschikking op het bezwaar van appellanten;

 bepaalt dat verweerder binnen drie maanden na dagtekening van deze uitspraak een reële beslissing dient te nemen op het bezwaar van appellanten;

 veroordeelt verweerder tot betaling van de door appellanten voor dit geding gemaakte kosten aan rechtskundige bijstand, begroot op Afl. 500,-;

 gelast dat het door appellanten gestorte griffierecht van Afl. 25,- aan haar wordt terugbetaald.

Deze beslissing werd gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag, 9 november 2015, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het Hof (art. 53a LAR). Het hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op het beroep is gedagtekend. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening bij de griffie van het Gerecht van een aan het Hof gericht beroepschrift (art. 53b LAR).