Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:541

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-12-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
E.J. 1638 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huurcommissiezaken

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 december 2015

Behorend bij E.J. 1638 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[naam]

en

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: E*,

procederend in persoon

tegen:

de naamloze vennootschap

NIZAAM INVESTMENT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Nizaam,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift

- de behandeling ter zitting van 10 november 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

E* zijn, ondanks oproeping bij brief van 30 september 2015 op het door E* opgegeven (censo-)adres [adres], niet verschenen.

Aan Nizaam is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij uitspraak van 25 juni 2015 is aan [lees] Nizaam toestemming verleend de huurovereenkomst met E* te beëindigen.

2.2

Van de uitspraak is aan E* mededeling gedaan bij op 7 juli 2015 gedateerde brief.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

E* zijn bij beroepschrift, ter griffie in gekomen op 27 juli 2015, in beroep gekomen van de uitspraak van de Huurcommissie.

3.2

E* gronden het beroep – kort gezegd – erop dat Nizaam het gehuurde ernstig heeft verwaarloosd.

3.3

Nizaam betoogt dat het beroep te laat is ingesteld en voert overigens verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

In gevolge artikel 5 tweede lid Huurcommissieverordening (Hcv) staat van de uitspraak van de Huurcommissie gedurende veertien dagen na de dagtekening van de mededeling van de uitspraak als bedoeld in artikel 5 eerste lid Hcv beroep open op de rechter in eerste aanleg.

4.2

In de onderhavige zaak blijkt uit de overgelegde stukken en de toelichting ter zitting zijdens Nizaam, dat de secretaris van de Huurcommissie de mededeling op 7 juli 2015 aan de post ter bezorging heeft aangeboden. Op 14 juli 2015 is de mededeling ter bezorging aan de postbesteller ter beschikking gesteld hetgeen, aldus navraag door Nizaam bij Post Aruba, meebrengt dat de kennisgeving van de brief op 15, 16 of 17 juli 2015 aan de geadresseerde moet zijn besteld. De mededeling is vervolgens op 20 juli 2015 door E* afgehaald.

4.3

Na ter postbezorging op 7 juli 2015 hadden E* mitsdien tot en met 21 juli 2015 termijn om beroep in te stellen. Zelfs als ervan wordt uitgegaan dat de kennisgeving van de mededeling E* pas op vrijdag 17 juli 2015 heeft bereikt, hadden zij tijd om beroep in te stellen nu de termijn daarvoor nog niet verstreken was. Dat E* de brief na kennisgeving op maandag 20 juli 2015 hebben opgehaald komt voor hun rekening en had hen er overigens niet van hoeven te weerhouden tijdig beroep in te stellen.

4.4

E* zijn derhalve niet-ontvankelijk in hun beroep.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verklaart E* niet-ontvankelijk in hun beroep;

veroordeelt E* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Nizaam worden begroot op Afl. 1.800, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 1 december 2015 in aanwezigheid van de griffier.