Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:534

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-11-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
K.G. no. 2454 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming van een woning wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 november 2015

K.G. no. 2454 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

X,

wonende in Aruba,

eiser,

gemachtigde: mr. J.F.M. Zara,

en

Y,

wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

in persoon verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Eiser heeft op 22 oktober 2015 een verzoekschrift met producties ingediend.

1.2

Op 12 november 2015 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden. Ter terechtzitting is eiser samen met mr. D.L. Emerencia, occuperende voor mr. Zara voornoemd, en gedaagde in persoon verschenen. Partijen hebben het woord gevoerd en op elkaars stellingen gereageerd, althans kunnen reageren.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Gedaagde huurt van eiser een woning, plaatselijk bekend als [adres], in Aruba, tegen een maandelijkse huurprijs van Afl. 900,00.

2.2

Gedaagde is vanaf de maand augustus 2015 achterstallig met het betalen van de huur.

2.3

Eiser heeft na verkregen toestemming van de huurcommissie in verband met eigen gebruik de huurovereenkomst opgezegd per 1 maart 2016.

2.4

Eiser heeft bij brief van 19 oktober 2015 de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst ingeroepen wegens huurachterstand en gedaagde gesommeerd de woning te ontruimen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser heeft bij verzoekschrift gevorderd – samengevat – dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde veroordeelt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de woning met de daarin vanwege gedaagde aanwezige personen en goederen te verlaten en de woning daarbij onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiser te stellen, en toestemming aan eiser verleent om de ontruiming met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen indien gedaagde hiermee in gebreke blijft, althans in goede justitie een andere voorziening treft, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2 Gedaagde heeft verweer gevoerd.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Van spoedeisend belang is voldoende gebleken.

4.2

Gedaagde heeft ter zitting erkend een huurachterstand te hebben. Gedaagde heeft zich bereid verklaard de woning op 15 december 2015 te ontruimen. Eiser is hiermee akkoord gegaan.

4.3

Eiser heeft er, gelet op de voldoende aannemelijk geworden wanprestatie, een voldoende gerechtvaardigd belang bij dat gedaagde de woning ontruimt en in dit kader ook voldoende aannemelijk gemaakt dat in een bodemprocedure de vordering tot ontruiming van de woning zal worden toegewezen. De verzochte ontruiming zal dan ook worden toegewezen, waarbij gedaagde de woning uiterlijk op 15 december 2015 dient te ontruimen. De rechter heeft dit overigens ter zitting reeds aan gedaagde aangekondigd.

4.4

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 450,00 aan griffierechten, Afl. 226,67 aan deurwaarderskosten en Afl. 1.500,00 aan gemachtigdensalaris.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

beveelt gedaagde om uiterlijk op 15 december 2015 de woning plaatselijk bekend als [adres] in Aruba te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiser niet zijn, en de woning met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiser te stellen, met machtiging van eiser om bij gebreke van dien, de ontruiming te doen bewerkstelligen, met behulp van de sterke arm;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiser gevallen en tot op heden begroot op Afl. 450,00 aan griffierechten en Afl. 226,67 aan deurwaarderskosten en Afl. 1.500,00 aan gemachtigdensalaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 25 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.