Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:527

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-11-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
A.R. no. 1214 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding huurovereenkomst/ Ontruiming van een woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 november 2015

Behorend bij A.R. no. 1214 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO, gevestigd in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

X, wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: X,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 9 september 2015 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De bij dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2015. FCCA is toen ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. Y (incassomedewerkster bij FCCA). X is in persoon ter zitting verschenen. Partijen hebben over en weer het woord gevoerd, FCCA mede aan de hand van toegelaten nadere producties, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

FCCA vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-de tussen partijen gesloten huurovereenkomst ontbindt, althans voor recht verklaart dat die huurovereenkomst is ontbonden;

-X beveelt om het door haar van FCCA gehuurde, te weten het in Aruba te [adres] gelegen perceel en het daarop gebouwde (hierna: het gehuurde) binnen één maand na dit vonnis te ontruimen met alle personen en goederen die zich aldaar van harentwege bevinden en het gehuurde met overgave van de sleutels ter vrije beschikking te stellen van FCCA;

-X veroordeelt om aan FCCA te betalen Afl. 7.785,67 aan achterstallige huur per 30 april 2015 te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 8 juni 2015 tot aan de algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met Afl. 536,-- per maand (onverminderd eventuele tussentijdse huurverhogingen) voor iedere na 30 april 2015 gelegen maand dat X het gehuurde niet heeft ontruimd;

-X veroordeelt in de proceskosten.

2.2

X heeft verweer gevoerd.

3 DE VERDERE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Onder verwijzing naar rechtsoverweging 2.5 van het tussenvonnis wordt het volgende verder overwogen.

3.3

Ter zitting heeft X zich op het standpunt gesteld dat zij een periode van één jaar nodig heeft om tot ontruiming van het gehuurde over te gaan. X heeft echter niet aangegeven waarom precies zij zo’n ongebruikelijk lange ontruimingsperiode nodig heeft. In het licht van dit alles en rekening houdend met de komende feestdagen oordeelt het Gerecht de in het dictum vermelde uiterlijke ontruimingstermijn passend en geboden.

3.4

Voorts is ter zitting niet gebleken dat X (een deel van) haar huurachterstand heeft ingelopen.

3.5

X zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van FCCA, waaronder begrepen die van het bij partijen genoegzaam bekende op 27 mei 2015 ten laste van X gelegde conservatoire derdenbeslag. Tot aan deze uitspraak worden die kosten begroot op (450,-- + 223,85 + 266,90 + 211,85 + 196,50 =) Afl. 1.349,10 aan verschotten en Afl. 2.700,-- aan salaris voor de gemachtigde (3 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 900,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-ontbindt de tussen partijen gesloten huurovereenkomst per heden;

-beveelt X om gehuurde uiterlijk op 31 januari 2016 te ontruimen met alle personen en goederen die zich aldaar van harentwege bevinden en het gehuurde met overgave van de sleutels ter vrije beschikking te stellen van FCCA;

-veroordeelt X om aan FCCA te betalen Afl. 7.785,67 aan achterstallige huur per 30 april 2015, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 8 juni 2015 tot aan de algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met Afl. 536,-- per maand (onverminderd eventuele tussentijdse huurverhogingen) voor iedere na 30 april 2015 gelegen maand dat X het gehuurde niet heeft ontruimd;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.