Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:521

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-11-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1652 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging gezag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 24 november 2015

Behorend bij EJ nr. 1652 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

X,

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. C.J. Hart,

tegen

Y,

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna de moeder,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

Z, de minderjarige.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 29 juli 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 27 oktober 2015, waaruit blijkt aanwezig zijn de vader bijgestaan door zijn gemachtigde en de moeder in persoon. Namens de Voogdijraad is aanwezig mevrouw A. Flanders.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

De minderjarige is op [datum] 2015 in Aruba uit de moeder geboren. Zij is op [datum] 2015 door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uit.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek, dat strekt tot wijziging van het gezag, in die zin dat de vader voortaan gezamenlijk met de moeder met het ouderlijk gezag over de minderjarige zal worden belast, is gebaseerd op artikel 1:253c van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW). Dit artikel biedt de tot het gezag bevoegde vader, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder heeft uitgeoefend, de mogelijkheid om het gerecht te verzoeken om hem in plaats van de moeder met het gezag over het kind te belasten. Uit de jurisprudentie (vgl. HR 27 mei 2005, NJ 2005, 485) volgt dat dit artikel in overeenstemming met artikel 6 lid 1 EVRM aldus moet worden uitgelegd, dat de vader niet alleen om toekenning van eenhoofdig, maar ook van gezamenlijk gezag over het kind kan verzoeken.

Aangenomen moet worden dat indien het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten, het verzoek slechts wordt afgewezen indien de rechter dit in het belang van het kind wenselijk oordeelt (vgl. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 22 september 2009, ECLI:NL:OGHNAA:2009:BK0007).

3.2

Ter zitting is gebleken dat de partijen in gezinsverband met elkaar samenwonen en samen de minderjarige verzorgen en opvoeden. De moeder heeft ingestemd met het verzoek.

3.3

Gelet hierop en gehoord de Voogdijraad, acht het gerecht beide ouders geschikt en in staat de minderjarige naar behoren te verzorgen en op te voeden. In het belang van de minderjarige zal het gerecht daarom partijen gezamenlijk belasten met het gezag over de minderjarige.

3.4

Dat de griffier van deze beslissing aantekening zal houden in het gezagsregister, volgt rechtstreeks uit artikel 1:244 BW in samenhang met artikelen 1 en 2, lid 1 en onder a van het Landsbesluit gezagsregisters (AB 2002 no. 22), zodat het daartoe strekkend verzoek zal worden afgewezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

bepaalt dat de vader, X, voortaan gezamenlijk met de moeder, Y, het gezag over Z, geboren op [datum] 2015 in Aruba, zal uitoefenen,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van 24 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.