Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:516

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
27-11-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 2055 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - opheffing curatele

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 november 2015

behorend bij EJ. nr. 2055 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [verzoekster 1],

2. [verzoekster 2] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp.

Belanghebbende:

[belanghebbende], gemachtigde: de advocaat mr. C.F.K.J. Lejuez.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 11 september 2015;

 • -

  de door verzoekers op 3 november 2015 en 9 november 2015 ingediende stukken;

 • -

  het door de belanghebbende op 5 november 2015 ingediende schrijven;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 6 oktober 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd en de belanghebbende bij zijn gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Bij beschikking van dit gerecht van 30 juni 2015 (EJ-440/15) is verzoekster onder curatele gesteld daar zij als gevolg van een ongeluk in een toestand verkeerde dat zij niet in staat was om haar vermogensrechtelijke belangen naar behoren waar te nemen.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot opheffing van de ondercuratelestelling van verzoekster.

4 DE BEOORDELING

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:389 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het verhandelde ter zitting, de verklaring van de onder curatele gestelde, de verklaring van dr. W. Aguilar Rivera in Peru d.d. 26 augustus 2015 en de door verzoekers op 3 november 2015 overgelegde verklaring van de psycholoog D.C. Salcedo van Medwork d.d. 7 oktober 2015, is voldoende aannemelijk geworden dat de oorzaken die aanleiding tot de curatele hebben gegeven niet meer aanwezig zijn. Belanghebbende heeft aangedrongen op afwijzing van het verzoek, nu de onder curatele gestelde nog niet in staat zou zijn de bedrijven die in het echtscheidingsconvenant aan haar zijn toebedeeld, te runnen.

Het gerecht passeert dit argument. Het heeft zelf kunnen constateren, hetgeen door de medische verklaringen wordt bevestigd, dat mevrouw in staat is haar wil te bepalen op een wijze dat onder curatelestelling niet meer nodig is. Voor het runnen van de bedrijven kunnen ook andere oplossingen worden gezocht, zoals een zaakwaarnemer. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

heft op de ondercuratelestelling van [verzoekster 2], geboren op [datum] 1970 in Peru,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de verzoekers binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 17 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.