Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:515

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
27-11-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 2016 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - huwelijkse voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 november 2015

behorend bij EJ. nr. 2016 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek ex artikel 1:119 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba van:

[verzoeker 1],

wonende te Papaya 8,

en

[verzoekster2] ,

wonende te Papaya 8,

VERZOEKERS,

Gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 9 september 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 juni 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is bepaald op heden.

2. OVERWEGINGEN

2.1

Verzoekers zijn op 18 augustus 2009 in Aruba binnen gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd.

2.2

Het verzoek strekt tot het maken van huwelijkse voorwaarden. Verzoekers hebben bij hun verzoek een concept-notariële akte overgelegd.

2.3

Uit de concept-notariële akte volgt dat verzoekers willen overgaan tot uitsluiting van gemeenschap van goederen. Ter zitting is niet gebleken dat een redelijke grond voor het maken van de huwelijkse voorwaarden ontbreekt, noch dat er gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat. Nu overigens ook niet is gebleken dat de in de concept-notariële akte opgenomen voorwaarden, waarbij wordt afgeweken van de regels der wettelijke gemeenschap, strijden met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde, zal het gerecht deze goedkeuren.

2.4

Het gerecht zal de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde voorwaarden, met inachtneming van de aanvullende voorwaarde, aan deze beschikking hechten, zodat deze hiervan deel uit zal maken.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

keurt goed dat verzoekers huwelijkse voorwaarden maken,

hecht aan deze beschikking de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde huwelijkse voorwaarden, zodat deze deel uitmaakt van de beschikking,

verstaat dat de goedkeuring vervalt indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking.

Aldus gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en in het openbaar uitgesproken ter zitting van dinsdag 17 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.