Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:512

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
27-11-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 1403 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - ondercuratelestelling afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 november 2015

behorend bij EJ. nr. 1403 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van haar broers:

1 [verweerder 1],

2. [verweeder 2],

wonende in Aruba,

VERWEERDERS,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[zus], de zus,

[broer], de broer,

[zus 2], de zus,

[neef], de neef,

[nicht], de nicht.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 3 juli 2015;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 6 oktober 2015, waarbij zijn verschenen

Verzoekster in persoon, notaris Rodriguez-Taekema, belanghebbenden sub 1, 2 en 3 in

persoon. Verweerders zijn, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet

verschenen.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

2.1

Verzoekster heeft voorbereidingen getroffen voor de verdeling van de huurrechten op een perceel domeingrond verhuurd voor onbeperkte tijd aan wijlen de heer [naam], en de rechten op de opstal, gebouwd op voornoemd perceel huurgrond, plaatselijk bekend als [adres].

2.2

Voor de verdeling van de bovengenoemde rechten is de medewerking van verweerders vereist.

2.3

Het verzoek strekt ertoe verweerders onder curatele te stellen, met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt - kort samengevat - gesteld dat verweerders actieve drugsgebruikers zijn en dat er al geruime tijd is getracht om verweerders te bereiken om de nodige papieren voor het overdracht van de rechten te tekenen, doch zonder resultaat.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ingevolge artikel 1:378, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) – voor zover hier van belang – kan een meerderjarige door de rechter in eerste aanleg onder curatele worden gesteld onder andere wegens misbruik van verdovende middelen hij zijn belangen niet behoorlijk waar neemt.

3.2

Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is besproken is niet dan wel onvoldoende gemotiveerd en aan het gerecht is anderszins ook niet gebleken en/of aannemelijk geworden dat verweerders wegens geestelijke stoornis en/of gewoonte van misbruik van verdovende middelen hun eigen veiligheid en/of die van anderen in gevaar brengt, hun belangen niet behoorlijk waarnemen en herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geven. Nu gesteld noch gebleken is dat zich een andere grond voor ondercuratelestelling voordoet, is het verzoek niet voor inwilliging vatbaar.

3.3

Het gerecht overweegt echter voorts het volgende.

3.4

Gebleken is dat het verzoek tot ondercuratelestelling is ingegeven doordat verzoekster en belanghebbenden voornemens zijn de rechten, bestaande uit het woonhuis met een gebruikelijk perceel als erf, toe te delen aan [naam], dat er voor de uitvoering van de overeenkomst tot verdeling de medewerking van verweerders vereist is en dat het van belang is dat de opbrengst op een verantwoorde wijze namens verweerders wordt beheerd.

3.5

Naar aanleiding van hetgeen uit de stukken en ter zitting naar voren is gekomen, ziet het gerecht aanleiding om met toepassing van artikel 1:432, tweede lid, van het BW ambtshalve over te gaan tot het instellen van bewind over het vermogen van verweerders. Verzoekster zal tot bewindvoerder worden benoemd. Deze benoeming strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van verweerders.

3.6

Het vorenstaande leidt dan ook tot de volgende beslissing.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst het verzoek tot ondercuratelestelling af,

stelt onder bewind het vermogen van [verweerder sub 1], geboren op [datum] 1960 in Aruba en van [verweerder 2], geboren op [datum] 1964 in Aruba,

benoemt tot bewindvoerder over de onder bewind gestelden, [verzoekster], wonende in Aruba, zus van [verweerder 1] en [verweerder 2].

Aldus gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en in het openbaar uitgesproken ter zitting van dinsdag 17 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.