Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:506

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
19-11-2015
Zaaknummer
EJ nr. 2237 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling (geestelijk); stelt verweerder onder curatele en benoemt verzoekster tot curatrice over de onder curatele gestelde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 november 2015

behorend bij EJ nr. 2237 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

A ,

wonende in Saoedi-Arabië,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat J.M.R.F. Scheper,

om ondercuratelestelling van haar vader:

B,

wonende in Aruba, thans verblijvende in het verzorgingstehuis “H.o.p.e. Foundation” te Xxx,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen B,

Belanghebbenden:

C, schoonzus,

D, schoonzus,

E, zus.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 1 oktober 2015,

- de griffiersaantekeningen van de behandeling van 13 oktober 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd en de belanghebbenden in persoon,

- het verhoor van B op 23 oktober 2015 te H.o.p.e. Foundation.

De uitspraak is bepaald op de heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat B onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat B wegens een geheugenstoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3. DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. S. Waterloo, en de ondervraging van B is gebleken dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

B heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn dochter tot zijn curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt B, geboren op …1944 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn dochter, A, wonende in Saoedi-Arabië,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”,

bepaalt dat de curatrice uiterlijk op dinsdag, 28 juni 2016 om 8.30 uur, de hierboven in overweging 3.3 bedoelde boedelbeschrijving zal indienen.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van donderdag 10 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.