Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:505

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
19-11-2015
Zaaknummer
E.J. 1631 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst; ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst en kent aan verweerder een vergoeding toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2253
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 november 2015

Behorend bij E.J. 1631 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

A,

gevestigd te Aruba,

verzoekster, hierna ook te noemen: A,

gemachtigde: de advocaat mr.A.A. Ruiz,

tegen:

B,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: B,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift

- de behandeling ter zitting van 20 oktober 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 HET VERZOEK EN HET VERWEER

2.1

A verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met B te ontbinden op grond van gewichtige redenen, bestaande uit veranderde omstandigheden.

2.2

A grondt het verzoek, samengevat, erop dat tussen partijen sprake is van onverenigbaarheid van karakters, waardoor het vertrouwen in een vruchtbare voortzetting is komen te vervallen.

2.3

B betreurt dit, maar let zich neer bij de wens van A om de arbeidsrelatie te beëindigen, nu A bereid is om haar op een billijke manier financieel tegemoet te treden.

2 DE BEOORDELING

2.1.

Het gerecht heeft zich ambtshalve ervan vergewist of het verzoek verband houdt met enig opzegverbod. Hoewel B zwanger is, houdt het verzoek géén verband met haar zwangerschap. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht volgt dat er geen sprake meer is van een vruchtbare samenwerking, nu over en weer het vertrouwen is beschadigd. Niet kan worden vastgesteld dat B in overwegende mate debet is aan het ontstaan van het de vertrouwensbreuk.

2.2

Nu A bereid is B op deugdelijke wijze financieel te compenseren voor het verlies van haar baan, zal de arbeidsovereenkomst worden ontbonden per 1 februari 2016, onder toekenning aan B van een vergoeding gelijk aan 4 bruto maandsalarissen à AWG 3.960,18 per maand, derhalve een bedrag ad AWG 15.840,72 bruto.

2.3

A heeft tevens aangeboden een bedrag ad AWG 750,00 aan B te voldoen voor kosten rechtsbijstand. Dit bedrag wordt eveneens toegewezen.

3 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

3.1

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 februari 2016;

3.2

kent aan B een vergoeding toe ten laste van A van AWG 15.840,72 (bruto);

3.3

veroordeelt A in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van B worden begroot op AWG 750,00 aan salaris gemachtigde.

3.4

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 10 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.