Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:488

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-11-2015
Datum publicatie
16-11-2015
Zaaknummer
K.G. no. 2256 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 november 2015

K.G. no. 2256 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

[eiser],

wonende te Aruba,

EISER,

gemachtigde: de heer [gemachtigde]

en

[gedaagde],

wonende te Aruba,

GEDAAGDE,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 1 oktober 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 22 oktober 2015 heeft plaatsgevonden. Verschenen is de [gemachtigde] voornoemd als gemachtigde van eiser. Hoewel behoorlijk opgeroepen is gedaagde niet verschenen. Tegen gedaagde is verstek verleend.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VORDERING

Eiser vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar te verklaren vonnis gedaagde beveelt om het appartement gelegen te Adres te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiser niet zijn en het appartement met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiser te stellen, onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat om daaraan te voldoen, met machtiging aan eiser om indien gedaagde met de ontruiming in gebreke blijft, deze zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm, alsmede dat het gerecht gedaagde veroordeelt tot betaling van Afl. 5.450,00, vermeerderd met wettelijke rente, dan wel een andere in goede justitie te bepalen beslissing te nemen, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3 DE BEOORDELING

3.1

De gevorderde ontruiming is, nu deze niet door gedaagde is weersproken en het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar in na te noemen zin, met dien verstande dat gedaagde een termijn van 30 dagen na betekening van dit vonnis zal worden gegund om het appartement te ontruimen.

3.2

De gevorderde veroordeling onder verbeurte van een dwangsom wordt afgewezen wegens gebrek aan belang, mede omdat eiser conform zijn eis gemachtigd wordt om zelf de ontruiming te doen bewerkstelligen.

3.3

De openstaande huurschuld ad Afl. 5.450,00 tot en met september 2015 zal worden toegewezen, echter zonder kosten, nu die kosten niet zijn gespecificeerd. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de dag van betekening van dit vonnis.

3.4

Gedaagde dient als de in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten die zijn gevallen aan de zijde van eiser te dragen.

4 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

beveelt gedaagde om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis het appartement plaatselijk bekend als [Adres] in Aruba te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiser niet zijn, en het appartement met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiser te stellen, met machtiging van eiser om bij gebreke van dien, de ontruiming te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm;

veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen het bedrag van Afl. 5.450,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiser gevallen en tot op heden begroot op Afl. 450,00 aan griffierechten en Afl. 225,63 aan deurwaarderskosten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 4 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.