Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:457

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
02-11-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 1305 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

voornaamswijziging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 oktober 2015

Behorend bij EJ. nr. 1305 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [moeder],hierna: de moeder,

2. [vader], hierna: de vader,

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[minderjarige], de minderjarige,

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, gemachtigde: mr. J.M.A.M. Ponsioen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 18 juni 2015;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend per fax op 14 september 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 15 september 2015,

waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon en de Ambtenaar van de

Burgerlijke Stand bij mr. J.M.A.M. Ponsioen;

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

De minderjarige is op [datum] 2014 in [land] uit de moeder geboren. Aan de minderjarige zijn bij zijn geboorte de voornamen “[voornamen]” gegeven. De minderjarige is op [datum] 2015 door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de voornamen van de minderjarige te wijzigen in de voornamen “[nieuwe voornamen]”.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek tot voornaamswijziging is gebaseerd op artikel 1:4 lid 4 van het BWA. Artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) bepaalt dat op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam kan worden gelast. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

4.2

Ter onderbouwing van het verzoek hebben verzoekers aangevoerd dat zij vóór de geboorte van de minderjarige met elkaar hebben afgesproken, en aan de inmiddels overleden grootvader vaderszijde hebben beloofd, dat hun zoon de voornamen “[nieuwe voornamen]” zou krijgen. Vlak voor de bevalling gingen verzoekers uit elkaar, waarna de moeder bij de aangifte van de geboorte van de minderjarige, in haar boosheid, de door haar bedachte voornamen “[voornamen]” als voornamen van de minderjarige heeft opgegeven. Verzoekers, die inmiddels samenwonen, stellen dat zij hun zoon “[nieuwe voornaam]” noemen, dat de minderjarige op die naam reageert, en dat niemand hem [voornaam 1] of [voornaam 2] noemt.

4.3

Voornamen zijn een middel om personen binnen hun familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren. Het gerecht is van oordeel dat verzoekers genoegzaam aannemelijk hebben gemaakt dat de verzochte wijziging belangrijk is voor het vastleggen van de identiteit van hun zoon. Gelet hierop en de vastbeslotenheid van verzoekers bij hun verzoek, acht het gerecht de door hen aangevoerde gronden en daarmee het persoonlijk belang van de minderjarige voldoende zwaarwichtig voor een wijziging van de voornaam. De door verzoeker gewenste voornamen zijn bovendien niet ongepast in de zin van artikel 1:4 lid 2 BW en stemmen evenmin overeen met een bestaande geslachtsnaam. Het gerecht zal het verzoek van verzoekers daarom toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de wijziging van de voornamen van [minderjarige], geboren op [datum] 2014 in Aruba, in dier voege dat deze komen te luiden: [nieuwe voornamen];

bepaalt dat de griffier niet eerder dan 7 december 2015 een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 27 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.