Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:450

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
02-11-2015
Zaaknummer
EJ nr. 278 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

gegrondverklaring ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 oktober 2015

behorend bij EJ nr. 278 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[de vrouw], hierna te noemen: de vrouw,

wonende in Aruba,

en

[de man],hierna te noemen: de man,

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

Belanghebbenden:

[de minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 17 maart 2015. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de akte houdende de uitlating van de bijzondere curator d.d. 20 mei 2015;

- het rapport van het laboratorium “Genética Molecular de Colombia” d.d. 9 april 2015, ingediend op 26 mei 2015;

- de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 15 september 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers bij de hun gemachtigde, de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij haar gemachtigde mr. J.M.A.M. Ponsioen, en de heer [heer]. Namens de Voogdijraad is aanwezig mr. M. Ras-Pieternella.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij beschikking van 17 maart 2015 heeft het gerecht een onderzoek gelast naar de mate van waarschijnlijkheid dat de man de biologische vader is van de minderjarige, en daartoe een door het Landslaboratorium dan wel de I.L. Laboratorio Familiar aan te wijzen specialist als deskundige benoemd.

2.2

De bijzondere curator heeft in zijn akte vermeld, dat de minderjarige geen reisdocumenten heeft en niet naar Aruba kan reizen, zodat het verzochte DNA-onderzoek alhier niet kan worden verricht. De vrouw, de minderjarige en de heer [naam heer] hebben bij het laboratorium “Genética Molecular de Colombia” (hierna te noemen: het laboratorium) een DNA-onderzoek laten verrichten, en het resultaat is dat de heer [naam heer] niet kan worden uitgesloten als biologische vader van de minderjarige en dat het zeer waarschijnlijk is (99,9%) dat hij de biologische vader is.

De directeur van het L.L. Laboratorio Familiar N.V. heeft bij brief van 13 mei 2015 aan de bijzondere curator c.q. de Voogdijraad te kennen gegeven, dat het laboratorium zich toelegt op het afnemen van testen ter zake van moederschap en vaderschap gebaseerd uitsluitend op DNA analyses en dat het laboratorium hiertoe bevoegd en geaccrediteerd is. De directeur van het Uitvoeringsorgaan van de algemene ziektekosten verzekering heeft in een brief van 20 april 2015 te kennen gegeven dat het Uitvoeringsorgaan al drie jaren een contractuele relatie heeft met het ISO/IEC geaccrediteerd laboratorium.

2.3

Gelet hierop overweegt het gerecht dat aannemelijk is geworden dat de heer [heer] met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologische vader is van de minderjarige. Hieruit volgt dat de man niet de biologische vader van de minderjarige kan zijn. Aan de wettelijke eis voor gegrondverklaring van de ontkenning van vaderschap is dus voldaan.

2.4

Nu ook de bijzondere curator heeft verzocht de ontkenning van het vaderschap van de man, gegrond te verklaren, zal het gerecht het verzoek toewijzen ondanks dat de gegrondverklaring in Aruba niet in enig register van de burgerlijke stand kan worden geregistreerd.

2.5

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man [man], geboren op [geboortedatum] 1980 in [land], over de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2014 in [land] uit de vrouw [naam vrouw],

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is op 27 oktober 2015 gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.