Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:439

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-10-2015
Datum publicatie
02-11-2015
Zaaknummer
A.R. 179 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gevolmachtigde tussenpersoon is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 oktober 2015

Behorend bij A.R. 179 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

X,

te Aruba,

hierna ook te noemen: X,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

BOOGAARD ASSURANTIËN N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Boogaard,

gemachtigde: de advocaat mr. O.R. van Trikt.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 19 november 2014 heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij het motorrijtuig, een Daihatsu Terrios, van X betrokken was. Het ongeval was te wijten aan de bestuurder van het andere bij het ongeval betrokken motorvoertuig, een Chevrolet Corsa.

2.2

X heeft door het ongeval schade geleden.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

X vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Boogaard tot betaling van Afl. 16.075,85 te vermeerderen met Afl. 300, per maand en te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Boogaard tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

X grondt de vordering erop dat de bestuurder van de Chevrolet Corsa aansprakelijk is voor de door het ongeval veroorzaakte schade en hij is verzekerd bij Boogaard.

3.3

Boogaard voert hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van X in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Boogaard ontkent verzekeraar van de bestuurder van de Chevrolet Corsa te zijn. Boogaard is slechts tussenpersoon. Zij heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de verzekering tussen de bestuurder van de Chevrolet Corsa en de verzekeringsmaatschappij Treston Insurance Company (Aruba) N.V. Door deze maatschappij is Boogaard wel gemachtigd om – kort gezegd – verzekeringsovereenkomsten te sluiten en schadeclaims af te handelen.

4.2.

Daarmee wordt Boogaard nog geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

4.3.

Dat Boogaard geen verzekeringsmaatschappij is kan ook blijken uit de omschrijving van de ondernemingsactiviteiten van Boogaard in het door X overgelegde uittreksel uit het register van de kamer van koophandel.

4.4.

Aan het bovenstaande doet niet af dat Boogaard de schadeclaim in behandeling heeft genomen, opdracht heeft gegeven om een schadetaxatierapport op te stellen, aan X op eigen naam een cheque heeft aangeboden ter vergoeding van de volgens haar geleden schade en met de raadsman van X over het geschil heeft gecorrespondeerd zonder daarbij uitdrukkelijk aan te geven dat zij als gemachtigde van de verzekeraar optrad. Daarmee heeft Boogaard jegens X, die wordt bijgestaan door een advocaat, niet het vertrouwen opgewekt dat zij als contractspartij en verzekeraar in rechte kan worden aangesproken.

4.5.

De vordering zal daarom worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal X worden veroordeeld om de proceskosten van Boogaard te vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt X in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Boogaard worden begroot op Afl. 1.500, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.