Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:419

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-10-2015
Datum publicatie
26-10-2015
Zaaknummer
E.J. 1632 van 2015
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2023
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 oktober 2015

Behorend bij E.J. 1632 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

LING & SONS I.G.A. SUPERCENTER N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Ling&Sons,

gemachtigde: de advocaat mr. A.A. Ruiz,

tegen:

B,

te Aruba,

hierna ook te noemen: B,

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de behandeling ter zitting van 15 september 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen;

- de mededeling op de (pro forma) zitting van 22 september 2015 dat partijen niet tot een regeling zijn gekomen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

B is op 6 maart 2008 in dienst getreden van Ling&Sons. Zijn functie is “assistant financial controller”.

2.2

Op 21 mei 2015 is een interne e-mail d.d. 20 mei 2015 afkomstig van dhr. [naam], die mede aan B gericht was, op de website van MasNoticia.com gepubliceerd. In de bijgaande publicatie wordt verwezen naar een eerder arbeidsconflict rond cao-onderhandelingen bij Ling&Sons, dat hoog is opgelopen en waaraan in de pers uitvoerig aandacht is besteed, niet in de laatste plaats omdat een leidinggevende van Ling&Sons bij die gelegenheid met een mobiele telefoon is gefilmd terwijl hij zich – zacht gezegd – onder meer jegens B minder diplomatiek uitliet dan onder de omstandigheden raadzaam was.

2.3

In de e-mail die gepubliceerd is worden nadere instructies aan werknemers van de afdeling Administratie, waaronder B, gegeven.

2.4

In de desbetreffende perspublicatie wordt in de context van het gefilmde incident gealludeerd naar slechte werkomstandigheden bij Ling&Sons waarvan de gepubliceerde e-mail nader bewijs zou opleveren.

2.5

Op 21 mei 2015 is B geschorst met behoud van loon in verband met verder onderzoek naar het lekken van bedrijfscorrespondentie.

2.6

Op 28 mei 2015 heeft de voorzitter van de vakbond FTA aan de directie van Ling&Sons geschreven:
Mits deze bevestig ik name de FTA hetgeen reeds in ons onderhoud van 22 mei j.l. bij de Landsbemiddelaar is medegedeeld met betrekking tot een interne schrijven van uw onderneming die in de pers is verschenen.
Voormeld schrijven is aan ons ter hand gesteld door de vakbondslid die daarop staat vermeld met het verzoek hem te adviseren of de inhoud al dan niet in strijd is met de locale arbeidsregelgeving. Door een interne fout bij de FTA is een afschrift van dit schrijven in handen van de pers beland terwijl zulks nooit de bedoeling is geweest. Zoals reeds gedurende de vergadering is gedaan, biedt de FTA zijn oprechte excuses aan uw instelling voor deze omissie.

2.7

Ondanks verzoek van Ling&Sons aan B en de FTA heeft zij geen afschrift of inzage gekregen in e-mail verkeer tussen B en FTA met betrekking tot interne e-mail van 20 mei 2015.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Ling&Sons verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met B met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van B tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Ling&Sons grondt het verzoek, samengevat, erop dat B vertrouwelijke informatie naar de pers heeft gelekt, hij vanaf 13 mei 2015 zijn werk niet (meer) op de centrale harde schijf (server) had opgeslagen maar alleen op zijn eigen usb-stick en hij bij gelegenheid van een gesprek op 28 mei 2015 zich onwelvoeglijk heeft uitgelaten over dhr. [naam] en (Europese) Nederlanders. In B heeft Ling&Sons daarom geen vertrouwen meer.

3.3

B voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Het verzoek zal worden afgewezen.

4.2.

Het gerecht stelt voorop dat ongerijmd is, dat Ling&Sons enerzijds B wel voortdurend al dan niet impliciet verwijt, dat B de e-mail van 20 mei 2015 naar de pers heeft gelekt, maar tegelijkertijd niet kan, of om haar moverende reden niet wil toegeven, dat de consequentie daarvan is dat de brief van de vakbond van 28 mei 2015 dus op zijn minst feitelijk onjuist is. Dat levert een wankelmoedige proceshouding op.
Het gerecht heeft geen aanleiding om te veronderstellen, dat het in handen van MasNoticia.com komen van de brief van 20 mei 2015 op iets anders berust dan op een slordigheid van de vakbond. Daaraan doet niet af dat noch B, noch de vakbond (noch overigens MasNoticia.com) inzicht kan of wil geven in het elektronisch bericht waardoor de inhoud van de desbetreffende e-mail bij de pers bekend is geraakt. De uitleg van de vakbond had, nu Ling&Sons die niet openlijk in twijfel kan of wil trekken, genoeg voor Ling&Sons moeten zijn om in te zien dat haar verwijt aan B ongefundeerd was.

4.3.

In dit licht is de omstandigheid, dat B tijdens een gesprek op 28 mei 2015 zich onbetamelijk zou hebben uitgelaten over dhr. [naam] in het bijzonder (hij zou een slavendrijver zijn) en (Europese) Nederlanders in het algemeen (die zouden verraders zijn) weliswaar laakbaar maar in de gegeven omstandigheden niet zodanig ernstig, dat Ling&Sons hieraan de conclusie mag verbinden, dat B haar vertrouwen niet meer waard is. Daarbij speelt, dat B ter zitting duidelijk heeft gemaakt dat hij onbetamelijke uitlatingen betreurt.

4.4.

Ten slotte overweegt het gerecht nog, dat het feit dat B, nota bene een assistent financial controller, vanaf 13 mei 2015 geen bedrijfsgegevens op de centrale server opslaat maar met een usb-stick werkt onbegrijpelijk is. Die omstandigheid laat zich met een instructie van Ling&Sons echter makkelijk wijzigen en behoeft, ook in het licht van de overige omstandigheden, geen reden te zijn de arbeidsovereenkomst op dit moment te ontbinden.

4.5.

Als de in het ongelijk te stelle partij zal Ling&Sons worden veroordeeld de proceskosten van B te vergoeden.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Ling&Sons in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van B worden begroot op Afl. 900, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 20 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.