Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:410

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-10-2015
Datum publicatie
16-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1495 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling wegens een geestelijke stoornis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 oktober 2015

behorend bij EJ nr. 1495 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

X,

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van zijn broer:

Y,

wonende in Aruba, thans verblijvende in het Bejaardentehuis “Bejaardentehuis” te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen Y,

Belanghebbenden:

Belanghebbende sub 1, broer,

Belanghebbende sub 2, broer,

Belanghebbende sub 3, nicht.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 9 juli 2015.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling ter zitting van 15 september 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker en de belanghebbenden in persoon.

- het verhoor van Y op 28 september te Bejaardentehuis,

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat Y onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat Y wegens geestelijke beperkingen niet in staat is zijn wil te bepalen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de schriftelijke verklaring d.d. 4 juni 2015 van de behandelend huisarts P.H. van Ool, en de eigen waarneming van de rechter, is gebleken dat Y wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van verzoeker tot curator strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van Y. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt Y, geboren op [datum] 1929 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn broer, X, wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de zitting van dinsdag, 12 april 2016 om 8.30 uur, voor overlegging van de boedelbeschrijving door de curator.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 13 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.