Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:394

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
08-10-2015
Zaaknummer
A.R. 577 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huurachterstand.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 oktober 2015

Behorend bij A.R. 577 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 juni 2015;
- de aantekeningen van de zitting van 26 augustus 2015.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Gedaagde huurt van FCCA woonruimte.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert ontbinding althans ontbondenverklaring van de huurovereenkomst en – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde tot ontruiming en betaling van Afl. 10.416,29, te vermeerderen met de wettelijke rente en te vermeerderen met Afl. 723, per maand voor iedere maand dat Gedaagde de woonruimte niet zal hebben ontruimd, met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

FCCA grondt de vordering erop dat Gedaagde tekortschiet in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer.

4. DE BEOORDELING

4.1.

Gedaagde erkent dat zij de volledig huur niet heeft voldaan. Zij ontvangt een pensioenuitkering waarvan zij de huur niet kan betalen. Een probleem daarbij is dat Gedaagde geen huurtoeslag meer ontvangt. Dat laatste is weer het geval omdat sprake is van illegale inwoning door de dochter van Gedaagde die wegens mishandeling uit haar echtelijke woning is gevlucht en geen andere woonruimte heeft.

4.2.

De omstandigheid dat de dochter van Gedaagde zich gedwongen ziet om haar intrek in de een-slaapkamer-woning te nemen, waardoor Gedaagde haar recht op huurtoeslag verloren is, terwijl de dochter kennelijk niet kan of wil bijdragen aan de huurbetalingsverplichting van Gedaagde, kan niet aan FCCA toegerekend worden.

4.3.

Bij comparitie is aan Gedaagde termijn gegund om een oplossing voor dit probleem te vinden. Daarom is het wijzen van vonnis op ruime termijn gesteld. Het gerecht heeft niet van partijen vernomen dat het probleem inmiddels is opgelost. De vordering komt daarom voor toewijzing in aanmerking nu Gedaagde een grote huurbetalingsachterstand heeft.

4.4.

Als de in het ongelijk te stellen partij moet Gedaagde de proceskosten van FCCA betalen. Dat geldt evenwel niet de kosten van oproeping voor de zitting 27 mei 2015 omdat de omstandigheid dat Gedaagde nog een keer moest worden opgeroepen niet aan haar toerekenbaar zijn.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot de woning (Adres):

veroordeelt Gedaagde om binnen een maand na betekening van dit vonnis de woning (adres) te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van FCCA zijn, en de sleutels af te geven aan FCCA

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan FCCA van een bedrag van Afl. 10.416,29, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 20 maart 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald, en te vermeerderen met Afl. 723, voor iedere maand dat Gedaagde de woning niet zal hebben ontruimd;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 1.650, aan griffierecht, Afl. 223,85 aan explootkosten en Afl. 1.800, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.