Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:392

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
08-10-2015
Zaaknummer
A.R.B.B. no. 712 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

betalingsbevel, verrekeningsverweer, vergoeding van schade uit onrechtmatige daad, incassokosten afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 oktober 2015

Behorend bij A.R.B.B. no. 712 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap DATU EXPRESS N.V.,

gevestigd in Aruba,

EISERES in conventie, GEDAAGDE in reconventie,

hierna ook te noemen: Datu,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

de naamloze vennootschap ADVENCO N.V.,

gevestigd in Aruba,

GEDAAGDE in conventie, EISERES in reconventie,

hierna ook te noemen: Advenco,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

in conventie en in reconventie

1.1

Het verloop van de procedure tot 24 juni 2015 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De ingevolge dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2015. Datu heeft nog voor die zitting tijdig een conclusie van antwoord in reconventie genomen.

1.2

Datu is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door dhr. (Naam) (managing director bij Datu). Hoewel Advenco door afgifte aan haar van het tussenvonnis op de hoogte was van de te houden comparitie, is zij niet ter zitting verschenen.

1.3

Datu heeft ter zitting gepersisteerd in het door haar gevorderde en gestelde.

1.4

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

2.1

Datu vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren betalingsbevel Advenco beveelt om aan Datu te betalen Afl. 2.197,25, te vermeerderen met wettelijke rente tot de algehele voldoening en met 15% aan incassokosten, kosten rechtens.

2.2

Advenco voert verweer strekkende tot afwijzing van het door Datu verzochte.

in reconventie

2.3

Advenco vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Datu beveelt tot betaling aan Advenco van Afl. 2.800,--, indien en voorzover de vordering van Datu in conventie wordt toegewezen te vermeerderen met wettelijke rente gerekend over (2.800,-- -/- 2.197,25 =) Afl. 602,75.

2.4

Datu voert verweer en concludeert dat Advenco niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

in conventie en in reconventie

2.5

Voor zover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

in conventie

3.2

Onder verwijzing naar overweging 2.6 van het tussenvonnis in verbinding met de omstandigheid dat de gegrondheid van het mogelijk door Advenco in conventie gevoerde verrekeningsverweer niet eenvoudig valt vast te stellen en derhalve op de voet van het bepaalde in artikel 6:136 Bw niet aan toewijzing van de conventionele vordering van Datu in de weg kan staan, zal die vordering worden toegewezen. De over de hoofdsom gevorderde wettelijke rente zal, als zijnde onbestreden, worden toegewezen, met dien verstande dat voor de ingangsdatum daarvan de datum van indiening van het verzoekschrift (te weten 8 april 2015) in aanmerking zal worden genomen, nu Datu geen eerdere ingangsdatum heeft gevorderd.

3.3

De vordering ter zake van incassokosten zal worden afgewezen omdat is gesteld noch gebleken dat partijen vergoeding van die kosten zijn overeengekomen en evenmin is gesteld of gebleken dat Datu schade heeft geleden in de vorm van niet in de proceskostenveroordeling begrepen kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3.4

Advenco zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van de conventionele procedure gevallen aan de zijde van Datu, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 100,-- aan verschotten en Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 2, ad Afl. 250,-- per punt).

in reconventie

3.5

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Advenco niet-ontvankelijk verklaard moet worden in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Datu wordt daarom verworpen.

3.6

Advenco grondt haar vordering (ten titel van vergoeding van schade uit onrechtmatige daad) met de stelling dat Datu op 1 juli 2013 tijdens het afladen van containers te Hato aan Advenco toebehorende twee containers, betonnen poeren en een zetbank zwaar beschadigd heeft waardoor die niet meer gebruikt kunnen worden. Die stelling heeft Datu gemotiveerd bestreden, en staat daarom vooralsnog niet vast. Die stelling komt in deze procedure ook niet vast te staan, omdat Advenco geen levering van bewijs heeft aangeboden.

3.7

Vorenstaande brengt met zich dat het Gerecht geen grond ziet voor toewijzing van het door Advenco gevorderde. Die vordering zal daarom worden afgewezen.

3.8

Advenco zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Datu, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 2, ad Afl. 250,-- per punt).

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in conventie

-beveelt Advenco om aan Datu te betalen Afl. 2.197,25, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 8 april 2015 tot aan de algehele voldoening;

-veroordeelt Advenco in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Datu, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 100,-- aan verschotten en Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

-wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

-wijst af het door Advenco gevorderde;

-veroordeelt Advenco in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Datu, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde reconventionele kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.