Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:390

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
08-10-2015
Zaaknummer
A.R. 2206 van 2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verdeling huwelijksgoederengemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 oktober 2015

Behorend bij A.R. 2206 van 2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

wonende te Aruba,

Eiseres, in conventie, gedaagde in reconventie,

Gemachtigde: de advocaat mr. E. Duijneveld,

tegen

Gedaagde,

wonende te Aruba,

Gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

Gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn.

1 DE VERDERE PROCEDURE, in conventie en in reconventie

Voor het eerdere verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis d.d. 3 juli 2013. Sedertdien is de zaak naar de parkeerrol verwezen geweest en weer verwezen naar de gewone rol. Beide partijen hebben vervolgens een akte genomen. Partijen werden elk in de gelegenheid gesteld een akte uitlating producties te nemen. Echter werd akte van niet-dienen verleend. Het vonnis is bepaald op heden.

Dit vonnis wordt door een andere rechter gewezen dan de rechter die het tussenvonnis wees, aangezien deze inmiddels niet meer werkzaam is in dit gerecht.

2 DE VERDERE BEOORDELING, in conventie en in reconventie

2.1

Bij voormelde akten hebben partijen de stukken gefourneerd, zoals verzocht in het tussenvonnis d.d. 3 juli 2013. Partijen hebben – hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld - over en weer niet gereageerd op de overgelegde producties, zodat het gerecht de overgelegde informatie waar mogelijk als vast staand zal aannemen. Het gerecht zal thans voor zover mogelijk overgaan tot vaststelling van de tot de gemeenschap behorende activa en passiva, voor zover nog aan de orde (zie de rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6 van genoemd tussenvonnis).

2.2

Activa

Wat betreft de teruggaven van de belastingdienst, geven partijen aan geen informatie van de belastingdienst te hebben ontvangen. Bij de informatie door Gedaagde bij de passiva overgelegd, lijkt evenwel sprake van teruggaven. Zie verder overweging 2.3 onderdeel i) hierna.

2.3

Passiva

a. a) Volkskredietbank: door beide partijen wordt aangegeven dat deze schuld al voor de peildatum was afgelost. Deze post wordt derhalve niet in de verdeling betrokken.

b) Rabobank: de openstaande som op de peildatum blijkt te zijn: Afl. 10.218,--, waarvan door Eiseres via loonbeslag is voldaan: Afl. 6.700,--. Thans staat nog open: Afl. 4.185,-- (de vordering is vermeerderd met rente en kosten).

c) Garage Cordia: door Eiseres geheel betaald en in de verdeling te betrekken: Afl. 7.407,90.

d) Island Finance: door Eiseres geheel betaald en in de verdeling te betrekken: Afl. 14.328,71.

e) Kenro: door Eiseres geheel betaald en in de verdeling te betrekken: Afl. 4.127,21.

f) Setar: in hoofdsom Afl. 8.571,65, waarvan door Eiseres betaald Afl. 5.178,38.

g) Studielening: in hoofdsom (NL) Afl. 21.567,71 en (IPA) Afl. 36.000,--, waarvan door Eiseres betaald Afl. 11.595,29 onderscheidenlijk Afl. 3.453,71.

h) Arubabank: in hoofdsom Afl. 79.289,03, waarbij de advocaat van Gedaagde aangeeft dat daarop nog in mindering dient te worden gebracht de opbrengst van de verkoop van de auto door de bank en hetgeen partijen vanaf de peildatum hebben afgelost. Deze informatie was op het moment van het nemen der akte nog niet beschikbaar. De zaak zal worden verwezen naar de rol voor uitlating zijdens Gedaagde.

i. i) Belastingdienst: door Gedaagde zijn de aanslagen over de jaren 2006 tot en met 2010 overgelegd, zonder evenwel aan te geven in hoeverre deze reeds voor de peildatum bij voorheffing waren voldaan en in hoeverre er thans sprake is van teruggaven die voor verrekening in aanmerking komen. De zaak zal worden verwezen naar de rol voor uitlating zijdens Gedaagde.

2.4

Het gerecht is voornemens de schulden b) tot en met g) onder verrekening aan Eiseres toe te delen en de schulden h) en i) (en eventuele teruggaven) onder verrekening aan Gedaagde. Partijen mogen zich hierover nog bij na te melden akten uitlaten.

2.5

De zaak wordt verwezen naar de rol van 4 november 2015 voor akte uitlating zijdens Gedaagde over de vragen in overweging 2.3, onderdelen h) en i) en over overweging 2.4. Vervolgens zal Eiseres zich bij antwoord-akte mogen uitlaten. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE UITSPRAAK, in conventie en in reconventie

De rechter in dit gerecht:

Verwijst de zaak naar de rol van 4 november 2015 voor een akte uitlating zijdens Gedaagde, als bedoeld in overweging 2.5;

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.