Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:378

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
05-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1157 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontheffing moeder uit het ouderlijk gezag - toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015

Behorend bij EJ nr. 1157 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

[moeder], de moeder,

[vader], de vader,

[minderjarige 1],

[minderjarige 2],

de minderjarigen,

[oma], de oma vaderszijde en tevens de voorgestelde voogdes.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 mei 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 1 september 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mevrouw A. Flanders en mevrouw D. Lejuez en de voorgestelde voogdes in persoon. De moeder en de vader hebben geen verweerschrift ingediend en zijn, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [datum] 2008 in Aruba geboren [minderjarige 1] en op 24 augustus 2009 in Aruba geboren [minderjarige 2] (hierna samen: de minderjarigen). De minderjarige [minderjarige 1] is door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarigen alleen uit.

2.2

De minderjarigen wonen al jaren met toestemming van de moeder bij mevrouw [oma], de oma vaderszijde.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ontheffing van de moeder uit het ouderlijk gezag over de minderjarigen met benoeming van [oma] tot voogdes.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter - op verzoek van de Voogdijraad - een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, mits het belang van het kind zich daar niet tegen verzet. Een ontheffing kan niet worden uitgesproken indien de ouder zich daartegen verzet, tenzij één van de uitzonderingen genoemd in artikel 1:268 lid 2 BWA, zich voordoet.

4.2

In het rapport van 26 mei 2015 concludeert en adviseert de Voogdijraad het volgende:

De moeder oefent al jaren feitelijk het gezag niet uit en heeft bewust gekozen om de zorg en opvoeding van de minderjarigen aan een ander over te laten. De moeder komt afspraken met de minderjarigen en met de oma vaderszijde niet na en regelt de officiële aangelegenheden van de minderjarigen niet. De moeder heeft geen stabiele huis en werk situatie. De vader biedt geen perspectief en heeft een bereidheidsverklaring getekend waarin hij aangeeft akkoord te gaan met het verzoek. De moeder beaamt dat zij momenteel de zorg van de minderjarigen niet aan kan. Aangezien de resultaten aantonen dat de moeder ongeschikt en onmachtig is, wordt geadviseerd haar te ontheffen uit het ouderlijk gezag en om de oma vaderszijde als voogdes over de minderjarigen te belasten. De oma vaderszijde is daartoe bereid.

4.3

Het gerecht is gelet op het bovenstaande van oordeel dat de moeder ongeschikt is om haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. Voorts is het gerecht van oordeel dat nadat de minderjarigen met instemming van de moeder gedurende een aantal jaren door de oma vaderszijde zijn verzorgd en opgevoed gevreesd wordt voor ernstig nadeel voor de minderjarigen bij terugkeer naar de moeder. Het gerecht acht het in het belang van de minderjarigen dat de ontheffing wordt uitgesproken.

4.4

In het gezag over de minderjarigen dient dan te worden voorzien. De oma vaderszijde is bereid de voogdij over de minderjarigen te aanvaarden. Nu overigens niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht het verzoek van de Voogdijraad om genoemde persoon tot voogdes te benoemen, toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontheft moeder [moeder] uit het ouderlijk gezag over [minderjarige 1], geboren op [datum] 2008 in Aruba en [minderjarige 2], geboren op [datum] 2009 in Aruba,

benoemt [oma] tot voogdes over de minderjarigen voornoemd,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 29 september 2015 door de rechter mr. N.K. Engelbrecht in tegenwoordigheid van de griffier.