Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:377

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
05-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 960 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ondercuratelestelling - geestelijke stoornis - toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015

behorend bij EJ nr. 960 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

om ondercuratelestelling van zijn vader:

[verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [verweerder].

Belanghebbenden:

[belanghebbende 1], de schoondochter van [verweerder],

[belanghebbende 2], de kleindochter van [verweerder],

[belanghebbende 3], de kleindochter van [verweerder],

[belanghebbende 4], de kleinzoon van [verweerder].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 11 mei 2015.

- de griffiersaantekeningen van de behandeling van 18 augustus 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bijgestaan door zijn gemachtigde en de belanghebbenden in persoon;

- de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling te [adres] van 2 september 2015, waaruit blijkt dat aanwezig waren de verzoeker bijgestaan door mr. E.M.J. Cafarzuza occuperende voor mr. D.G. Kock en [verweerder] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [verweerder] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat [verweerder] wegens een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden en de schriftelijke verklaring d.d. 4 mei 2015 van de behandelend geneesheer, dr. [dokter], en de ondervraging van [verweerder] is gebleken dat hij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

Verweerder] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn zoon tot zijn curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerder], geboren op [datum] 1919 in Guyana, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn zoon, [verzoeker], wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curator.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 29 september 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.