Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:375

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
05-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 944 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ondercuratelestelling - geestelijke stoornis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015

behorend bij EJ nr. 944 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba, te [adres]

VERZOEKSTER,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van haar moeder:

[verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [verweerder].

Belanghebbenden:

[naam broer], de broer van [verweerder],

[naam broer], de broer van [verweerder],

[naam tante], de tante van [verweerder].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 8 mei 2015.

- de griffiersaantekeningen van de behandeling van 18 augustus 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster en de belanghebbenden in persoon.

- de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 2 september 2015 te [adres], waaruit blijkt dat aanwezig waren de verzoekster in persoon en [verweerder] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [verweerder] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [verweerder] wegens een geestelijke stoornis niet in staat is haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden en de schriftelijke verklaring d.d. 19 februari 2015 van de behandelend psychiater dr. [dokter], en de ondervraging van [verweerder] is gebleken dat zij wegens een geestelijke stoornis, al dan niet bij tussenpozen, bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

verweerder] heeft zich verzet tegen de benoeming van haar dochter tot haar curatrice. Ingevolge artikel 1:383 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt bij voorkeur een van de in dat artikel genoemde familieleden als curator benoemd. Gezien het feit dat verzoekster de enige dochter is van [verweerder] en gezien de betrokkenheid van verzoekster strookt de benoeming van verzoekster naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 386 lid 1 BW juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerder], geboren op 3 september 1955 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [dochter], wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 29 september 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.